ออเจ้า รู้ไหมว่า ตลาดชีกุน กับ ตลาดบ้านจีน อยู่ตรงไหนของอยุธยา

แผนที่แสดงตำแหน่งตลาดชีกุน และตลาดบ้านจีน จากแผนที่ภูมิสถานอยุธยา.สุจิตต์ วงษ์เทศ บรรณาธิการ โครงการประวัติศาสตร์ไทยสังเขป ฉบับมติชน ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓)

ตลาดชีกุน (M8 ในกรอบสีน้ำเงิน)

ที่เชิงสะพานชีกุนตวันตก พวกแขกนั่งร้านขายกำไลมือกำไลเท้า ปิ่นปักผม แหวนหัวมะกล่ำ แหวนลูกแก้วลูกปัด เครื่องประดับประดาล้วนแต่เครื่องทองเหลืองตะทั่วทั้งสิน ชื่อตลาดชีกุน๑

ตลาดบ้านจีน (M 15 ในกรอบสีน้ำเงิน)

ตลาดบ้านจีนปากคลองขุนละครชัย (คลองตะเคียน) มีหญิงละครโสเภณีตั้งอยู่ท้ายตลาด ๔ โรง รับจ้างทำชำเราแก่บุรุษ ตลาดนี้เปนตลาดใหญ่ใกล้ทางเรือและทางบก มีตึกกว้านร้านจีนมาก ขายของจีนมากกว่าของไทย มีศาลเจ้าจีนศาลหนึ่งอยู่ท้ายตลาด ๑

(คัดจาก คำให้การขุนหลวงหาวัด.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.๒๕๔๙)