รู้จัก “อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท” โบราณสถานที่ไทยลุ้น “มรดกโลก” ปีนี้

หอนางอุสา อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
หอนางอุสา อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท (ภาพ : FB อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท)

ชวนรู้จัก “อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท” ที่ไทยเตรียมลุ้นให้ยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็น “มรดกโลก” ทางวัฒนธรรม

“อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท” ตั้งบนภูพระบาท ในเขตพื้นที่ เมืองพาน อ. บ้านผือ จ. อุดรธานี กรมศิลปากร ได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าเขือน้ำ” เมื่อ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2524 

เหตุที่ทำให้ได้ชื่อว่า “ภูพระบาท” มาจาก “รอยพระพุทธบาท” ที่ประดิษฐานอยู่บนเทือกเขานี้

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท หอนางอุสา
หอนางอุสา ที่อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท (ภาพ : FBอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท)

อุทยานแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงรอยพระพุทธบาทเท่านั้น แต่ภายในยังมีเสาและเพิงหินทรายขนาดใหญ่ คาดว่าหินเหล่านี้น่าจะอยู่ในสมัยครีเทเชียส หรือราว 130 ล้านปีมาก่อน เมื่อวันเวลาผ่านไปก็ถูกกัดเซาะกลายมาเป็นหินรูปร่างงามเหมือนที่เราเห็นในปัจจุบัน

นอกจากนี้ จากการสำรวจทางโบราณคดี ยังค้นพบว่า บนภูพระบาทยังมีร่องรอยกิจกรรมของมนุษย์ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ กำหนดอายุได้ราว 2,500-3,000 ปี จากภาพเขียนสีที่มีมากกว่า 54 แห่งบนเขา ทั้งยังเจอ ศาสนสถาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการและสังคมของคนในภาคอีสานได้เป็นอย่างดี ทั้ง วัฒนธรรมทวารวดี วัฒนธรรมเขมร และวัฒนธรรมล้านช้าง รวมถึงรัตนโกสินทร์ ในรูปแบบเพิงหินอีกด้วย 

“อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท” จึงเป็นอีกหนึ่งโบราณสถานสำคัญ ที่ตอนนี้คนไทยลุ้นกันว่าจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ล่าสุดของไทยหรือไม่ 

โบสถ์วัดพ่อตา ที่อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท (ภาพ : FBอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท)

อ่านเพิ่มเติม :

สำหรับผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม แง่มุมต่าง ๆ ทั้งอดีตและร่วมสมัย พลาดไม่ได้กับสิทธิพิเศษ เมื่อสมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม 12 ฉบับ (1 ปี) ส่งความรู้ถึงบ้านแล้ววันนี้!! สมัครสมาชิกคลิกที่นี่


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 1 กรกฎาคม 2567