เกาะกระดาด ที่มาของเกาะเดียวในไทยซึ่งมีโฉนดระบุเจ้าของ ซื้อในราคาเท่าไหร่?

เกาะกระดาดเมื่อครั้งรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสประมาณ พ.ศ. 2450

เกาะกระดาด ถือเป็นเกาะเดียวในประเทศไทยที่มีโฉนดแสดงว่ามีเจ้าของที่ดินถูกต้องตามกฎหมาย สาเหตุมาจากในสมัยรัชกาลที่ 5 ฝรั่งเศสได้เข้ามาล่าอาณานิคมในแถบ เอเซียอาคเนย์ และพยายามยึดครองแผ่นดินของไทย เกาะกระดาดก็เป็นที่หมายหนึ่งของฝรั่งเศสด้วย รัชกาลที่ 5 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ออกโฉนดที่ดินของเกาะขึ้น

ในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์กล่าวว่า เกาะกระดาดเป็นพื้นที่ที่อยู่บริเวณชายแดนระหว่างน่านน้ำไทยกับเพื่อนบ้าน คือกัมพูชา แต่ในช่วงรัชกาลที่ 5 เมื่อฝรั่งเศสได้ยึดครองดินแดนอินโดจีน (เขมร ลาว ญวน) ได้ จึงคิดขยายดินแดนเข้ามาในเขตไทย เกาะกระดาดเป็นเป้าหมายที่ฝรั่งเศสหมายตาไว้ด้วย

ในช่วงที่ไทยเราได้รับมอบเมืองตราดคืนมาเมื่อปี พ.ศ. 2449 นั้น ฝรั่งเศสได้ยกเกาะกระดาดให้นายปร๊าก ชาวเขมร ซึ่งเป็นคนในบังคับฝรั่งเศส จากนั้นรัชกาลที่ 5 ทรงซื้อต่อเป็นกรรมสิทธิ์เพื่อป้องกันการยึดครองดินแดนบนเกาะกระดาดซึ่งเป็นของไทย สอดคล้องกับพระนิพนธ์ของ ม.จ.หญิงวิภาวดีรังสิต ที่กล่าวถึงการซื้อเกาะมาจากพวกชาวเกาะเดิมและญวนเข้ารีตใหม่ด้วยราคา 2,000 บาท โดยโปรดให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช (พระโอรสองค์ที่ 17) ทรงทำ “ตราจอง” ขึ้น

จากนั้นจึงเป็นมรดกตกทอดสู่ ม.จ. นิทัศนาธร จิรประวัติ พระโอรสองค์โตที่เกิดกับ ม.จ.หญิงสุมนมาลย์ พระชายาองค์ที่ 2 ซึ่งเวลานั้นมีพระชันษาเพียง 8 ขวบ และไปเรียนที่อังกฤษ เมื่อสำเร็จการศึกษากลับมารับราชการไม่ทรงมีเวลาดูแลกิจการ จึงขายเกาะกระดาด

ต่อมาเป็นนายวรกิจบรรหาร (พงษ์ รังควร) เจ้าของเกาะกระดาดคนที่ 3 รับซื้อไว้ด้วยราคา 6,000 บาท ราวปี พ.ศ. 2478 ช่วงเวลานั้นเรียกได้ว่าเป็นช่วงบุกเบิก เริ่มสร้างสวนมะพร้าว นายวรกิจบรรหาร ใช้ชีวิตอยู่บนเกาะกว่า 40 ปี จวบจน พ.ศ. 2514 ถือได้ว่าเป็นผู้ริเริ่มพัฒนาให้เกาะเป็นที่รู้จัก

เกาะกระดาดตกทอดมาสู่บุตรชาย คือนายชุมพล รังควร ช่วงนี้เป็นช่วงที่เปิดธุรกิจที่พักชื่อเกาะกระดาด รีสอร์ท สิ่งที่นักท่องเที่ยวประทับใจในช่วงแรกคือ การชมฝูงกวางทรายที่ออกมาเที่ยวเล่นหาอาหาร, อาหารพื้นเมืองอย่างดอกลั่นทมชุบแป้งทอดรับประทานกับน้ำพริกมะขาม และต้นกระดาด

พ.ศ. 2531 เป็นบริษัทกาญจนพาสน์ พัฒนา จำกัด ซื้อเกาะไว้ และกลายเป็นเจ้าของรายที่ 5

คลิกอ่าน “ประวัติศาสตร์เมืองตราด : จากหัวเมืองตะวันออก สู่สุดเขตแดนไทยบูรพา” ฟรี! ได้ที่ลิงค์นี้ http://bit.ly/3mvXkhA

อ่านเพิ่มเติม :

สำหรับผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม แง่มุมต่าง ๆ ทั้งอดีตและร่วมสมัย พลาดไม่ได้กับสิทธิพิเศษ เมื่อสมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม 12 ฉบับ (1 ปี) ส่งความรู้ถึงบ้านแล้ววันนี้!! สมัครสมาชิกคลิกที่นี่


อ้างอิง :

“เกาะกระดาด มีประวัติศาสตร์ต้นกระดาด บนเกาะที่จังหวัดตราด”. โดย กาญจนา จินตกานนท์. ศิลปวัฒนธรรม ฉบับตุลาคม 2547


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 1 ธันวาคม 2560