“วงเวียนใหญ่” คือที่ตั้งพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตาก แล้ว “วงเวียนเล็ก” อยู่ที่ไหน?

หอนาฬิกา วงเวียนเล็ก คลองสาน
หอนาฬิกาตามแบบเดิมที่เคยตั้งอยู่ในวงเวียนเล็ก (ภาพจาก Phoebus 28 via Wikimedia Commons)

เมื่อมี “วงเวียนใหญ่” อันเป็นที่ตั้งพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี หรือ “พระเจ้าตาก” แล้ว “วงเวียนเล็ก” ล่ะ มีหรือไม่? ถ้ามีแล้วอยู่ที่ไหน?

วงเวียนเล็ก เดิมเป็นวงเวียนที่มีหอนาฬิกาอยู่ตรงกลาง ตั้งอยู่เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้าฝั่งธนบุรี เป็นสี่แยกจุดบรรจบของถนนอรุณอมรินทร์ตัดใหม่ และถนนสมเด็จเจ้าพระยา กับถนนประชาธิปก

วงเวียนเล็กจึงเป็นวงเวียนที่รองรับการจราจรจากสะพานพระพุทธยอดฟ้าและวงเวียนใหญ่ เพื่อแยกไปท่าดินแดงและคลองสาน ทางถนนสมเด็จเจ้าพระยา และแยกไปยังชุมชนย่านบุปผารามและวัดกัลยาณมิตร ทางถนนเทศบาล สาย 3 เลียบคลองบางไส้ไก่ จึงเรียกชื่อวงเวียนนี้ว่า “วงเวียนเล็ก” คู่กับ “วงเวียนใหญ่” ที่อยู่ใกล้กัน

เมื่อสร้างสะพานพระปกเกล้าในปี 2526 ได้ยกเลิกสี่แยก เนื่องจากอยู่ใกล้กับเชิงสะพาน ไม่สะดวกแก่การจราจร วงเวียนเล็กและหอนาฬิกาจึงถูกรื้อออก

ปัจจุบันได้สร้างหอนาฬิกาตามแบบเดิมที่เคยตั้งอยู่ในวงเวียนเล็กขึ้นใหม่ ที่บริเวณแยกหัวถนนสมเด็จเจ้าพระยาแยกจากถนนประชาธิปก นิยมเรียกแยกนี้อย่างไม่เป็นทางการว่า “แยกมารยาทดี” เนื่องจากเป็นแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร

อ่านเพิ่มเติม :

สำหรับผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม แง่มุมต่าง ๆ ทั้งอดีตและร่วมสมัย พลาดไม่ได้กับสิทธิพิเศษ เมื่อสมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม 12 ฉบับ (1 ปี) ส่งความรู้ถึงบ้านแล้ววันนี้!! สมัครสมาชิกคลิกที่นี่


อ้างอิง :

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร. บางกอก บอกเล่า (เรื่อง). นนทบุรี : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.), 2554.


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 29 กุมภาพันธ์ 2567