น่าสงสัย!? ประติมากรรม “Golden Boy” เก่าแก่กว่ายุคพระเจ้าชัยวรมันที่ 6 

ประติมากรรม “Golden Boy” และ ปราสาทสระกำแพงใหญ่
(ซ้าย) ประติมากรรม “Golden Boy”, (ขวา) ประติมากรรมพบที่ปราสาทสระกำแพงใหญ่

ประติมากรรม “Golden Boy” ที่พิพิธภัณฑ์ The MET (The Metropolitan Museum of Art) สหรัฐอเมริกา กำลังจะส่งคืนไทยในเดือนพฤษภาคมนี้นั้น ภัณฑารักษ์ของ The MET อย่างมาร์ติน เลิร์นเนอร์ เชื่อว่า เป็นรูปสนองพระองค์ของ พระเจ้าชัยวรมันที่ 6

ทั้งนี้ รูปสนองพระองค์ไม่ใช่รูปเหมือนแบบ portrait แต่เป็นรูปเหมือนในอุดมคติของพระมหากษัตริย์เมื่อสิ้นพระชนม์ไปแล้ว คล้ายกับรูปพระเชษฐบิดร ผีบูรพกษัตริย์ที่คอยปกป้องอาณาจักรนั่นเอง

อย่างไรก็ดี รศ. ดร. รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เห็นแย้งในประเด็นที่ว่า เป็นรูปสนองพระองค์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 6 แต่ได้ฟันธงว่า “Golden Boy” เป็นรูปสนองพระองค์ของพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2 ซึ่งเป็นกษัตริย์ยุคเขมรโบราณ ก่อนหน้ารัชกาลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 6 หลายปี

ประติมากรรม “Golden Boy”
ประติมากรรม “Golden Boy”

เหตุผลประการแรกคือ รูปแบบการนุ่งผ้าของ “Golden Boy” ไม่เหมือนกับภาพสลักที่ปราสาทพิมาย 

ปราสาทพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เป็นปราสาทสำคัญของราชวงศ์มหิธรปุระ ซึ่งมีพระเจ้าชัยวรมันที่ 6 เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์นี้ ปราสาทพิมายไม่ทราบปีก่อสร้างแน่ชัด แต่หากอ้างอิงข้อมูลที่ปรากฏในจารึกกัลปนา ที่สลักบริเวณโคปุระของปราสาทได้ระบุว่า ใน พ.ศ. 1655 ได้มีการกัลปนาข้าวของเครื่องใช้เรียบร้อยแล้ว นั่นจึงแสดงว่า ปราสาทพิมายนั้นสร้างเสร็จตั้งแต่ก่อน พ.ศ. 1655

รศ. ดร. รุ่งโรจน์ ชี้ประเด็นว่า พระเจ้าชัยวรมันที่ 6 ครองราชย์ใน พ.ศ. 1623 และสิ้นพระชนม์ใน พ.ศ. 1650 และรูปสนองพระองค์จะต้องทำเมื่อสิ้นพระชนม์ไปแล้ว ถ้าประติมากรรม “Golden Boy” เกี่ยวข้องกับพระเจ้าชัยวรมันที่ 6 ลักษณะผ้านุ่งของ “Golden Boy” ก็ควรจะต้องเหมือนกับรูปแบบการนุ่งผ้าที่พบตามภาพสลักที่ปราสาทพิมาย แต่ “Golden Boy” กลับนุ่งผ้าแตกต่างออกไป

ภาพสลักที่ปราสาทพิมาย (ภาพจาก รศ. ดร. รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล)

เหตุผลประการที่สองคือ รูปแบบการนุ่งผ้าของ “Golden Boy” เหมือนกับประติมากรรมที่ปราสาทสระกำแพงใหญ่ 

ดังที่กล่าวไปข้างต้นว่า “Golden Boy” มีรูปแบบการนุ่งผ้าต่างจากภาพสลักที่ปราสาทพิมาย โดย รศ. ดร. รุ่งโรจน์ ระบุว่า ประติมากรรมชิ้นนี้มีลักษณะการนุ่งผ้าเหมือนกับประติมากรรมที่ปราสาทสระกำแพงใหญ่ ซึ่งเก่าแก่กว่ายุคของพระเจ้าชัยวรมันที่ 6

ปราสาทสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เป็นปราสาทที่มีความเกี่ยวข้องกับพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 (พระราชบิดาของพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2) โดยพระองค์สั่งให้ขุนนางไปสร้างกำแพงที่ปราสาทแห่งนี้ และต่อมาใน พ.ศ. 1585 ขุนนางทั้งหลาย ได้กระทำการกัลปนาอุทิศ ดังนั้น ประติมากรรมจากปราสาทแห่งนี้ก็ต้องหล่อขึ้นในยุคนี้ด้วย

ประติมากรรม พบ ที่ ปราสาทสระกำแพงใหญ่
ประติมากรรมพบที่ปราสาทสระกำแพงใหญ่ (ภาพจาก เฟซบุ๊ก : Phimai National Museum:พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย )

ซึ่ง รศ. ดร. รุ่งโรจน์ ยืนยันว่า ประติมากรรมที่ปราสาทสระกำแพงใหญ่ เป็นรูปสนองพระองค์ของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1

ประเด็นสำคัญคือ ประติมากรรมที่ปราสาทสระกำแพงใหญ่ มีรูปแบบศิลปะหลายประการเหมือนกับ “Golden Boy” มาก โดยเฉพาะรูปแบบการนุ่งผ้าที่เหมือนกันจนแทบจะถอดแบบกันมาเลยทีเดียว คือนุ่งผ้าเว้า ขอบผ้าข้างหน้าต่ำกว่าข้างหลัง ซึ่งลักษณะเช่นนี้เป็นของที่สร้างร่วมรุ่นในศิลปะแบบบาปวน

นอกจากนี้  “Golden Boy” ก็ยังมีรูปแบบศิลปะที่เหมือนกับประติมากรรมพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ ที่พบในปราสาทแม่บุญตะวันตก ประเทศกัมพูชา ซึ่งชิ้นนี้มีข้อมูลระบุชัดเจนว่า หล่อขึ้นในสมัยพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2

ประติมากรรม พระนารายณ์บรรทมสินธุ์ ปราสาทแม่บุญตะวันตก ประเทศ กัมพูชา
ประติมากรรมพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ ที่พบในปราสาทแม่บุญตะวันตก ประเทศกัมพูชา (ภาพจาก www.efeo.fr)

ด้วยข้อมูลที่สอดคล้องกันนี้ รศ. ดร. รุ่งโรจน์ จึงมั่นใจว่า “Golden Boy” เก่าแก่กว่ายุคของพระเจ้าชัยวรมันที่ 6 จึงไม่ใช่รูปสนองพระองค์ของเจ้าปฐมวงศ์มหิธรปุระ หากแต่เป็นรูปสนองพระองค์ของพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2

ติดตามรับชมเรื่องราวแบบเต็ม ๆ ได้ใน SILPA PODCAST GOLDEN BOY EP.3 “พระเจ้าชัยวรมันที่ 6” กษัตริย์เขมร ไม่ใช่ต้นแบบ “Golden Boy” โดย รศ. ดร. รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 20.00 น. YouTube : Silpawattanatham

อ่านเพิ่มเติม :

สำหรับผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม แง่มุมต่าง ๆ ทั้งอดีตและร่วมสมัย พลาดไม่ได้กับสิทธิพิเศษ เมื่อสมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม 12 ฉบับ (1 ปี) ส่งความรู้ถึงบ้านแล้ววันนี้!! สมัครสมาชิกคลิกที่นี่


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2567