เมื่อ “กรมพระปรมานุชิตชิโนรส” สร้าง “วัดชิโนรสฯ” เตรียมหลบราชภัย

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส วัดชิโนรส วัดชิโนรสฯ
“นาค” บนหน้าบันวิหารวัดชิโนรสฯ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส มีพระนามเดิมว่า “พระองค์เจ้าวาสุกรี” จึงมีรูป “นาค” บนหน้าบันวิหาร รวมถึงภายในพระอุโบสถก็มีภาพจิตรกรรม “นาค” บนผนังพระอุโบสถ

เมื่อ “กรมพระปรมานุชิตชิโนรส” สร้าง “วัดชิโนรสฯ” เตรียมหลบราชภัย ส่วนภิกษุ เจ้าฟ้ามงกุฎ ทรงสร้าง “วัดบรมนิวาส” 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส (พระนามเดิม พระองค์เจ้าวาสุกรี ประสูติ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2333 / สิ้นพระชนม์ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2396) ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 28 ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช กับเจ้าจอมมารดาจุ้ย (ต่อมาได้เลื่อนยศเป็นท้าวทรงกันดาล) เมื่อ เจ้าฟ้ามงกุฎ (รัชกาลที่ 4) ผนวชเป็นพระภิกษุและทรงเป็นพระราชาคณะผู้ใหญ่ของฝ่ายธรรมยุต อยู่วัดบวรนิเวศวิหาร กรมพระปรมานุชิตชิโนรสก็ทรงเป็นเจ้าคณะกลางของพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ประทับ ณ วัดเชตุพนวิมลมังคลาราม

พระรูป สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ภายใน ตำหนัก วาสุกรี วัดเชตุพนวิมลมังคลาราม
พระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรสภายในตำหนักวาสุกรี วัดเชตุพนวิมลมังคลาราม

แม้จะอยู่กันต่างคณะสงฆ์ และประพฤติพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดแข่งกันแล้ว หากกรมพระปรมานุชิตชิโนรส และภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎ ก็ไม่ได้มีเรื่องบาดหมางน้ำพระทัยกันแต่ประการใด ตรงกันข้ามกลับทรงมีความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อวินิจฉัยในหลักธรรม และทรงเคารพรักกันอย่างแน่นแฟ้น

นอกจากนี้ ทั้งสองพระองค์ยังทรงสร้างวัดไว้เป็นที่ประทับสำรองเหมือนกันอีกด้วย

โดยทั่วไปกล่าวว่าทรงสร้างวัดนี้ขึ้น เพื่อเป็นที่ประทับสำราญพระอิริยาบถในที่ห่างไกล แต่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงอธิบายไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องประวัติบุคคลสำคัญว่า เหตุผลในเรื่องนี้เป็นความลับในหมู่พระราชวงศ์ เมื่อสมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส และ เจ้าฟ้ามงกุฎ ขณะยังทรงผนวชอยู่ ได้ทรงปรึกษากันว่า หากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต และราชสมบัติได้แก่เจ้านายบางพระองค์ อาจถูกเบียดเบียนให้ได้รับความเดือดร้อน จึงทรงมีพระดำริเห็นพร้อมกันว่าควรจะสร้างวัดเล็กๆ ไว้ในเรือกสวนสักแห่ง ถ้าถึงเวลาคับแค้นเมื่อใดจะเสด็จออกไปอยู่เสียที่วัดนั้นให้ห่างไกล

ด้วยเหตุนี้สมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรสจึงทรงสร้าง วัดชิโนรสฯ ขึ้นที่ริมคลองมอญ ส่วนภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎทรงสร้าง วัดบรมนิวาส

นาค บน หน้าบัน วิหาร วัดชิโนรสฯ
“นาค” บนหน้าบันวิหาร วัดชิโนรสฯ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรสมีพระนามเดิมว่า “พระองค์เจ้าวาสุกรี” จึงมีรูป “นาค” บนหน้าบันวิหาร รวมถึงภายในพระอุโบสถก็มีภาพจิตรกรรม “นาค” บนผนังพระอุโบสถ
วัดบรมนิวาส
วัดบรมนิวาส

ส่วนราชภัยที่ว่า หรือเจ้านายบางพระองค์ที่กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงกล่าวถึง คือ กรมหลวงรักษรณเรศร (ภายหลังถูกยอดยศเป็นหม่อมไกรสร) ที่ตั้งตัวเป็นศัตรูกับเจ้าฟ้ามงกุฎ (รัชกาลที่ 4) อย่างถึงที่สุดและขนาดจะตั้งตัวขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองแผ่นดิน

ด้วยเหตุผลเพียงสั้นๆ ว่าถ้าสิ้นแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้ว หม่อมไกรสรคนนี้จะไม่ยอมเป็นข้าใคร ทั้งพยายามใส่ร้ายป้ายสีพระภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎอย่างออกหน้าออกตา อย่างไรก็ตาม พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้ทรงเชื่อคำยุยงของหม่อมไกรสร

อ่านเพิ่มเติม :

สำหรับผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม แง่มุมต่าง ๆ ทั้งอดีตและร่วมสมัย พลาดไม่ได้กับสิทธิพิเศษ เมื่อสมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม 12 ฉบับ (1 ปี) ส่งความรู้ถึงบ้านแล้ววันนี้!! สมัครสมาชิกคลิกที่นี่


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 1 สิงหาคม 2560