เออิอีดอู๊ด! เสียงไก่ขัน มีหลายแบบ? สำรวจเสียงไก่ในชาติต่างๆ โดย เสฐียรโกเศศ

ภาพประกอบเนื้อหา - ภาพวาดไก่และสัตว์ต่างๆ

เสฐียรโกเศศ (นามปากกาของ พระยาอนุมานราชธน) ได้รวบรวม เสียงไก่ขัน ของชาติต่างๆ ไว้ ดังนี้

“ฟังไก่มันขัน เราฟังว่า เอ้กอี๊เอ้กเอ้ก หรือเอ้กอี๊เอ้กเอ๊ก นี่เป็นเสียงไก่แจ้ ถ้าเป็นเสียงไก่อู ก็เป็นโอ้กอู้โอ้ก หรือโอ้กอุ้โอ้กฟังเพี้ยนเป็นโอ้อูอกอู คือท่านจะเอากูอีกดั่งในนิยายที่เล่ากัน ถ้าจะเปรียบเทียบไก่ร้องของชาติต่างๆ จะเห็นผิดกันเป็นต่างๆ ดังนี้

อังกฤษ              Cock-a-doodle-doo

ฝรั่งเศส             Coquelico] Coquericot

อิตาเลียน           Cicerici

สเปน                Quiquirqui

เดนมาร์ก           Kykeliky

สวีเดน              Kukeliqu

รูมาเนีย             Cucuriya

กรีก                  Kikeriki

มลายู                Kaluruk

ญี่ปุ่น                โกเก้กก็ดก

จีน                   เก้กเก็กเก้ (กวางตุ้ง)

เช้กโก               คุกคูรูกู

เชมร                 โก๊กุโกละโก (ไก่อู), เก๊กกิแกเกิด (ไก่แจ้)

พม่า                 เออิอีดอู๊ด

ฟิลิปปินส์          กั้กกะกาโอ๊ก

อินเดีย             กร๊กโกร (เบงคาลี), ก๊กโก (มัทราส), กุ๊กกรูกรู (ปัญจาบ)

เสียงไก่ขันของชาติต่างๆ เหล่านี้ได้มาจากหนังสือบ้าง สอบถามโดยตรงจากปากของชาตินั้นๆ บ้าง ซึ่งจดตามแต่ผู้บอกจะออกเสียง และผู้ฟังจะได้ยินไปอย่างไร แม้แต่ไก่ไทยขันเอ้กอี๊เอ้กเอ้ก หลานชายของข้าพเจ้ายังฟังเป็นโก๊กโก้โกไปได้ ถ้าโตขึ้นอาจฟังเป็นเอ้กอี๊เอ้กเอ้กก็ได้ ตามเสียงที่ได้ยินได้ฟังจากคนอื่นวึ่งแวดล้อมอยู่”

พระยาอนุมานราชธน ชี้คนไทยนับถือศาสนาบนอารมณ์-ศรัทธา มากกว่าปัญญา-เหตุผล


หมายเหตุ: เนื้อหานี้คัดส่วนหนึ่งจากหนังสือ สิบสองนักษัตร โดย ส.พลายน้อย, สนพ. มติชน, 2547