บางปะกง แม่น้ำกุ้งชุม กลายคําจากภาษาเขมร?

กุ้งเผา จาก แม่น้ำ บางปะกง
กุ้งจากแม่น้ำบางปะกงเผา (ภาพจาก Nontapron Youmangmee)

บางปะกง หมายถึง แม่น้ำมีกุ้งชุม ได้ชื่อจากชุมชนปากน้ำ จ. ฉะเชิงเทรา แล้วใช้เรียกแม่น้ำทั้งสาย

บาง (หรือ บ้ง) แปลว่า ชุมชนปากลําน้ำ

ปะกง แปลว่า กุ้ง กลายคํา จากภาษาเขมร ว่า บ็องกอง

กุ้ง แม่น้ำ บางปะกง
กุ้งที่ตกได้จากแม่น้ำบางปะกง (ภาพจาก Nontapron Youmangmee)

จ. ปราจีนบุรี อยู่บนลุ่มน้ำบางปะกง มีแม่น้ำสายหลัก ชื่อ แม่น้ำบางปะกง มีต้นน้ำอยู่แม่น้ำปราจีนบุรี กับ แม่น้ำนครนายก ไหลสบกันที่ อ. บางน้ำเปรี้ยว จ. ฉะเชิงเทรา รวมเป็นแม่น้ำบางปะกง ไหลออกอ่าวไทย

แม่น้ำปราจีนบุรี
แม่น้ำปราจีนบุรี (ภาพจาก มติชนทีวี)

แม่น้ำปราจีนบุรี (ยาว 105 กิโลเมตร) ต้นน้ำจาก 2 แคว ได้แก่ แควหนุมาน (ต้นน้ำอยู่ทิวเขาตอนเหนือของปราจีนบุรี) และ แควพระปรง (ต้นน้ำจาก จ. สระแก้ว) ไหลรวมกันที่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี

[คลองพระสะทึง ต้นน้ำเกิดจากทิวเขาใน จ. จันทบุรี ไหลผ่าน จ. สระแก้ว ไหลลงแควพระปรง ระหว่าง อ. เมืองฯ จ. สระแก้ว กับ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี]

จากนั้นแม่น้ำปราจีนบุรีไหลบรรจบแม่น้ำนครนายก ที่ อ. บางน้ำเปรี้ยว จ. ฉะเชิงเทรา เป็นแม่น้ำบางปะกง ไหลออกอ่าวไทย

อ่านเพิ่มเติม :

สำหรับผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม แง่มุมต่าง ๆ ทั้งอดีตและร่วมสมัย พลาดไม่ได้กับสิทธิพิเศษ เมื่อสมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม 12 ฉบับ (1 ปี) ส่งความรู้ถึงบ้านแล้ววันนี้!! สมัครสมาชิกคลิกที่นี่ 


หมายเหตุ : คัดความจาก สุจิตต์ วงษ์เทศ. เมืองมโหสถ ค้าทางทะเล 1,500 ปีมาแล้ว อ. ศรีมโหสถ จ. ปราจีนบุรี เอกสารประกอบรายการทอดน่องท่องเที่ยว | มกราคม 2562


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 27 เมษายน 2562