เปิดที่มา “สะพานควาย” ชื่อที่ได้จากวัวควายเดินกันคึกคัก?

ควาย
(ภาพโดย Herbert Bieser ใน Pixabay)

“สะพานควาย” เป็นอีกย่านในกรุงเทพมหานคร ที่เดิมถือว่าอยู่ชานเมือง ไม่ค่อยมีผู้คนอยู่อาศัยหนาแน่น แต่เมื่อการพัฒนาด้านต่างๆ ขยายตัว ทุกวันนี้สะพานควายจึงเป็นย่านที่เดินทางสะดวก ทั้งยังเป็นแหล่งรวมของกินอร่อยมากมาย

พื้นที่ สะพานควาย ในปัจจุบัน หมายถึงพื้นที่บริเวณสี่แยกที่ถนนประดิพัทธ์เชื่อมต่อกับถนนพหลโยธินและถนนสุทธิสารวินิจฉัย

แต่เดิม บริเวณริมถนนพหลโยธินมีสภาพเป็นทุ่งนา มีคลองส่งน้ำที่แยกมาจากคลองบางซื่อขนานไปกับถนน จึงต้องสร้าง “สะพาน” ข้ามคลองส่งน้ำ เพื่อเป็นทางเข้าออกทุ่งนา

พอถึงหน้าแล้ง ก็จะมีผู้นำฝูงวัวควายจากต่างจังหวัดเข้ามาพักที่ท้องทุ่งแห่งนี้ เพื่อรอขายวัวควายให้ชาวนาและพ่อค้าจากโรงฆ่าสัตว์ในกรุงเทพฯ อยู่เป็นประจำ ชาวบ้านจึงเห็นภาพวัวควายเดินผ่านเข้าออกบนสะพานข้ามคลองส่งน้ำจนชินตา จึงเรียกสะพานนี้ว่า “สะพานควาย”

จากชื่อเรียกสะพาน ก็ขยายเรียกเป็นชื่อย่านและชื่อแยกในที่สุด

อ่านเพิ่มเติม :

สำหรับผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม แง่มุมต่าง ๆ ทั้งอดีตและร่วมสมัย พลาดไม่ได้กับสิทธิพิเศษ เมื่อสมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม 12 ฉบับ (1 ปี) ส่งความรู้ถึงบ้านแล้ววันนี้!! สมัครสมาชิกคลิกที่นี่


อ้างอิง :

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร. บางกอก บอกเล่า (เรื่อง). นนทบุรี : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.), 2554.


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2567