แฟรงกลิน ดี. โรสเวลต์ ประธานาธิบดีสหรัฐคนแรก ที่สาบานตนวันที่ 20 มกราคม

แฟรงกลิน ดี. โรสเวลต์
แฟรงกลิน ดี. โรสเวลต์ ภาพถ่ายราวปี 1913-1920

แฟรงกลิน ดี. โรสเวลต์ ประธานาธิบดีสหรัฐคนแรก ที่สาบานตนวันที่ 20 มกราคม

ในสหรัฐอเมริกา วันที่ 20 มกราคม มีความสำคัญต่อการเมืองการปกครองของประเทศ เพราะเป็น “Inauguration Day” หรือวันที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาทำพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี พิธีสาบานตนดังกล่าวจะจัดขึ้นทุก ๆ 4 ปี ตามวาระการเลือกตั้งสหรัฐ แต่ถ้าปีไหนตกในวันอาทิตย์ ก็จะขยับไปจัดพิธีในวันที่ 21 มกราคม

แต่ก่อนหน้านั้น พิธีสาบานตนจัดขึ้นในวันที่ 4 มีนาคม ซึ่งถ้าวันดังกล่าวตกในวันอาทิตย์ ก็จะเลื่อนไปจัดในวันที่ 5 มีนาคม เช่นที่เคยเกิดขึ้นใน ค.ศ. 1821, 1849, 1877 และ 1917

ที่มาที่ว่าทำไมต้องเปลี่ยนวันทำพิธีสาบานตนจากเดือนมีนาคมเป็นมกราคม ก็เพราะวันเลือกตั้ง “Election Day” ของสหรัฐ อยู่ในเดือนพฤศจิกายน เมื่อรถยนต์เข้ามามีบทบาทในการคมนาคม ประกอบกับถนนหนทางที่มีมากขึ้น รวมทั้งการสื่อสารที่สามารถทำได้รวดเร็วกว่าเดิม ว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ก็ไม่จำเป็นต้องใช้เวลาถึง 4 เดือน เพื่อเตรียมตัวเดินทางไปยังกรุงวอชิงตัน ดีซี เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้มีการร่นพิธีสาบานตนขึ้นมาให้เร็วขึ้นนั่นเอง

ประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่จะต้องทำพิธีสาบานตนตอนเที่ยงวันของวันที่ 20 มกราคม ซึ่งสาเหตุที่ต้องเป็นเวลานั้น ผศ. ดร. พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายรัฐธรรมนูญ บอกไว้ตอนหนึ่งว่า เพราะรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกามีการบัญญัติไว้อย่างชัดเจนใน “บทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมที่ 20” (20th Amendment) ที่กำหนดให้วาระการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีชุดเดิม ต้องยุติลงในช่วงเวลาเที่ยงของวันที่ 20 มกราคม ส่งผลให้ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีคนใหม่ ต้องเข้ารับหน้าที่ในการบริหารประเทศสืบเนื่องต่อไป

ผศ. ดร. พรสันต์ บอกด้วยว่า การสาบานตนเพื่อเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดี (Presidential Oath of Office) คนใหม่นั้น จะต้องเปล่งวาจาดังต่อไปนี้ ซึ่งมีการบัญญัติในรัฐธรรมนูญ มาตรา 2 ข้อ 1 ว่า

“ข้าพเจ้าขอสาบานว่าข้าพเจ้าจะเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ข้าพเจ้าจะมุ่งมั่นตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองอย่างสุดความสามารถ ทั้งนี้เพื่อพิทักษ์รักษาและป้องกันไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งประเทศสหรัฐเมริกา”

แม้จะมีการเปลี่ยนวันทำพิธีสาบานตน แต่ประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกและคนเดียว ที่ได้สาบานตนเข้ารับตำแหน่งทั้งวันที่ 4 มีนาคม และวันที่ 20 มกราคม ก็คือ แฟรงกลิน ดี. โรสเวลต์ (หรือออกเสียงตามที่เราคุ้นกันว่า “รูสเวลต์”) ประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 32 ซึ่งอยู่ในตำแหน่งยาวนานถึง 4 สมัย และได้รับการกล่าวขานว่าเป็นหนึ่งในประธานาธิบดีสหรัฐที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

แฟรงกลิน ดี. โรสเวลต์ ประธานาธิบดีสหรัฐ 4 สมัย (ภาพโดย Library of Congress จาก https://unsplash.com)

พิธีสาบานตนครั้งแรกของโรสเวลต์เกิดขึ้นในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม ค.ศ. 1933 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สหรัฐยังคงประสบวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ (Great Depression) แต่เขาก็สามารถบริหารประเทศมาจนได้เป็นประธานาธิบดีสมัยที่สอง และทำพิธีสาบานตนในวันพุธที่ 20 มกราคม ปี 1937 พิธีสาบานตนเป็นประธานาธิบดีสหรัฐสมัยที่สาม เกิดขึ้นวันจันทร์ที่ 20 มกราคม ปี 1941 และสมัยที่สี่ วันเสาร์ที่ 20 มกราคม ปี 1945 ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตในวันที่ 12 เมษายน ปีเดียวกันนั้นเอง ขณะอายุได้ 63 ปี

อ่านเพิ่มเติม :

สำหรับผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม แง่มุมต่าง ๆ ทั้งอดีตและร่วมสมัย พลาดไม่ได้กับสิทธิพิเศษ เมื่อสมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม 12 ฉบับ (1 ปี) ส่งความรู้ถึงบ้านแล้ววันนี้!! สมัครสมาชิกคลิกที่นี่


อ้างอิง :

https://www.loc.gov/item/today-in-history/january-20/

https://www.loc.gov/item/today-in-history/march-04/

https://www.usa.gov/inauguration

เฟซบุ๊ก Ponson Liengboonlertchai เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 ที่ : https://www.facebook.com/pornson.liengboonlertchai/posts/pfbid0YTYu9EBu6s7xFKfdqoxMPStRC8BWGhsvWwWMFaUiBZudCwMPgYrG5qKXDx9Aq9ool


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 20 มกราคม 2566