22 ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ที่ดำรงตำแหน่งเพียงแค่สมัยเดียว

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์จับมือกับอดีตประธานาธิบดีสหรัฐบารัค โอบามา และอดีตรองประธานาธิบดีโจ ไบเดน หลังจากโดนัลด์ ทรัมป์สาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2017 (Photo by Mark RALSTON / AFP)

หลังจาก Joe Biden กุมชัยชนะในการเลืิอกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา และได้เป็นประธานาธิบดีคนที่ 46 ของสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ประธานาธิบดี Donald Trump อาจกลายเป็นหนึ่งในประธานาธิบดีไม่กี่คนที่ดำรงตำแหน่งเพียงสมัยเดียว

หากไม่นับรวม Donald Trump จะมีประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจำนวน 22 คน ที่ดำรงตำแหน่งเพียงสมัยเดียว มีทั้งถึงแก่อสัญกรรมในตำแหน่ง, ไม่ได้รับเสนอชื่อลงรับสมัครเลือกตั้งเป็นสมัยที่ 2, ปฏิเสธลงสมัครรับเลือกตั้ง และลงสมัครรับเลือกตั้งแต่พ่ายแพ้

พิธีสาบานตนของประธานาธิบดี Theodore Roosevelt เมื่อปี 1905

ประธานาธิบดีคนแรกที่ดำรงตำแหน่งเพียงสมัยเดียว คือ John Adams (1797-1801) ประธานาธิบดีคนที่ 2 ของสหรัฐอเมริกา เป็นประธานาธิบดีคนแรกที่พ่ายแพ้การเลือกตั้ง โดยพ่ายแพ้ให้กับ Thomas Jefferson ในปี 1800

ประธานาธิบดี John Quincy Adams (1825-1829) ก็พ่ายแพ้ให้กับผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดี ในการเลือกตั้งปี 1828 โดยฝ่ายตรงข้ามโจมตีประธานาธิบดี John Quincy Adams ในปัญหาการทุจริต ทำให้ Andrew Jackson ได้รับชัยชนะเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ ประธานาธิบดีคนถัดมาคือ Martin Van Buren (1837-1841) เป็นประธานาธิบดีอีกคนที่พ่ายแพ้การเลือกตั้งให้กับ ประธานาธิบดี William Henry Harrison ในปี 1840

ประธานาธิบดี William Henry Harrison (1841) ซึ่งได้รับเลือกตั้งมากลับดำรงตำแหน่งได้ไม่นานก็ถึงแก่อสัญกรรม ทำให้รองประธานาธิบดี John Tyler ดำรงตำแหน่งสืบต่อ แต่ในการเลือกตั้งครั้งถัดมาในปี 1844 ประธานาธิบดี John Tyler (1841-1845) ไม่ได้รับเลือกให้ลงสมัครรับเลือกตั้ง จึงเป็นประธานาธิบดีอีกคนหนึ่งที่ดำรงตำแหน่งเพียงสมัยเดียว

หลังจากปี 1845 ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาอีก 5 คน ดำรงตำแหน่งเพียงสมัยเดียว อันเนื่องมาจากบริบทการเมืองสหรัฐอเมริกาในช่วงนี้เป็นไปอย่างดุเดือด เกิดการแข่งขันอำนาจทางการเมือง แบ่งฝ่ายเหนือฝ่ายใต้ เนื่องจากปัญหาการขยายดินแดนและทาส ทำให้มีการเปลี่ยนตัวผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเสมอ ก่อนจะนำไปสู่สงครามกลางเมืองในปี 1861-1865 ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาทั้ง 5 คน ประกอบไปด้วย

James K. Polk (1845-1849) ซึ่งไม่ต้องการดำรงตำแหน่งอีกสมัย, Zachary Taylor (1849-1850) ถึงแก่อสัญกรรมในตำแหน่ง, Millard Fillmore (1850-1853) ดำรงตำแหน่งต่อจาก ประธานาธิบดี Zachary Taylor และไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งต่ออีกสมัย, Franklin Pierce (1853-1857) และประธานาธิบดี James Buchanan (1857-1861) ก็ไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งต่ออีกสมัย เช่นเดียวกัน

หลังสิ้นสุดสงครามกลางเมือง ประธานาธิบดี Abraham Lincoln ดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีถึง 2 สมัย โดยมี Andrew Johnson เป็นรองประธานาธิบดี กระทั่ง ประธานาธิบดี Abraham Lincoln ถูกลอบสังหาร Andrew Johnson (1865-1869) จึงดำรงตำแหน่งสืบต่อ แต่ไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งถัดมา

Rutherford B. Hayes (1877-1881) ก็เป็นประธานาธิบดีอีกคนหนึ่งที่ไม่ต้องการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสมัยที่ 2 ประธานาธิบดีคนถัดมาคือ James A. Garfield (1881) ดำรงในตำแหน่งไม่นานก็ถึงแก่อสัญกรรม เนื่องจากถูกลอบสังหาร จนรองประธานาธิบดี Chester A. Arthur รับตำแหน่งสืบต่อ แต่ในการเลือกตั้งครั้งถัดมาในปี 1884 ประธานาธิบดี Chester A. Arthur (1881-1885) ไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้ง

กรณีที่น่าสนใจคือ การต่อสู้ระหว่าง ประธานาธิบดี Grover Cleveland กับประธานาธิบดี Benjamin Harrison โดยประธานาธิบดี Grover Cleveland (1885-1889, 1889-1893) เพิ่งดำรงตำแหน่งได้สมัยเดียว แต่แล้วเขาได้พ่ายแพ้การเลือกตั้งในปี 1888 ให้กับประธานาธิบดี Benjamin Harrison (1889-1893) ทั้งคู่กลับมาแข่งกันอีกครั้งในการเลือกตั้งปี 1892 ซึ่งประธานาธิบดี Grover Cleveland สามารถคว้าชัยชนะกลับคืนไปได้ ทำให้เขาเป็นประธานาธิบดีคนแรกที่ดำรงตำแหน่ง 2 สมัย แต่ไม่ต่อเนื่องกัน ส่วนประธานาธิบดี Benjamin Harrison ผู้พ่ายแพ้การเลือกตั้ง ก็ดำรงตำแหน่งเพียงสมัยเดียว

ประธานาธิบดี Grover Cleveland

William Howard Taft (1909-1913) ประธานาธิบดีคนที่ 27 ก็ได้พ่ายแพ้การเลือกตั้งในปี 1912 ให้กับประธานาธิบดี Woodrow Wilson ส่วนประธานาธิบดี Warren G. Harding (1921-1923) ประธานาธิบดีคนที่ 29 ก็ดำรงตำแหน่งเพียงสมัยเดียว เนื่องจากถึงแก่อสัญกรรมในระหว่างดำรงตำแหน่ง

Herbert Hoover (1929-1933) เป็นประธานาธิบดีที่เผชิญปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจและตลาดหุ้นไม่นานหลังจากเขาได้รับเลือกตั้ง ทำให้เขากลายเป็น “แพะรับบาป” ในอีก 4 ปีต่อมา แม้จะพยายามแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ แต่คะแนนความนิยมก็ตกต่ำ การเลือกตั้งครั้งถัดมาในปี 1932 เขาพ่ายแพ้ให้กับ Franklin D. Roosevelt ประธานาธิบดีผู้ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดของสหรัฐอเมริกา

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ กำหนดให้ประธานาธิบดีดำรงตำแหน่งได้ 2 สมัย (ไม่เกิน 10 ปี) มีประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่ดำรงตำแหน่งเพียงสมัยเดียวแค่ 4 คน คือ ประธานาธิบดี John F. Kennedy (1961-1963) ประธานาธิบดีคนที่ 35 ถึงแก่อสัญกรรมในระหว่างดำรงตำแหน่ง เนื่องจากถูกลอบสังหาร

Gerald Ford (1974-1977) ซึ่งเคยเป็นรองประธานาธิบดีในสมัยประธานาธิบดี Richard Nixon แต่เมื่อเกิดกรณีอื้อฉาวในคดี “Watergate” ประธานาธิบดี Richard Nixon ลาออกจากตำแหน่ง ทำให้รองประธานาธิบดี Gerald Ford ดำรงตำแหน่งสืบต่อ กระทั่งจะหมดวาระในปี 1977 เขาลงสมัครรับเลือกตั้งแต่พ่ายแพ้การเลือกตั้งให้กับ Jimmy Carter เนื่องจากผลงานย่ำแย่ที่ไม่สามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ ทำให้ประธานาธิบดี Gerald Ford กลายเป็นประธานาธิบดีคนเดียวที่ไม่เคยได้รับคะแนนเสียงจากคณะผู้เลือกตั้ง

ขณะที่ประธานาธิบดี Jimmy Carter (1977-1981) ก็ดำรงตำแหน่งได้เพียงสมัยเดียว โดยพ่ายแพ้การเลือกตั้งให้กับ ประธานาธิบดี Ronald Reagan ในการเลือกตั้งปี 1980 อันเนื่องมาจากเสื่อมความนิยมจากภาวะเงินเฟ้อในประเทศ และกรณีวิกฤตการณ์ตัวประกันในประเทศอิหร่าน ระหว่างปี 1979-1980

George H.W. Bush (1989-1993) บิดาของประธานาธิบดี George W. Bush ก็ดำรงตำแหน่งเพียงสมัยเดียว แม้จะได้รับความนิยมเนื่องจากชัยชนะในสงครามอ่าว (Gulf War) ก็ตาม แต่ประธานาธิบดี George W. Bush ยังต้องเผชิญปัญหาพิษเศรษฐกิจฝืดเคือง ปัญหาความรุนแรงที่พุ่งสูงในเขตเมืองชั้นใน และภาวะขาดดุลอย่างต่อเนื่อง จนทำให้พ่ายแพ้การเลือกตั้ง ในปี 1992 ให้กับประธานาธิบดี Bill Clinton

สำหรับประธานาธิบดี Donald Trump ยังสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้อีกสมัย เพราะรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริการะบุว่าประธานาธิบดีสามารถดำรงตำแหน่งได้ 2 สมัย ไม่เกิน 10 ปี ดังนั้น ในปี 2024 Donald Trump อาจหวนคืนการชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีก็เป็นได้

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์จับมือกับอดีตประธานาธิบดีสหรัฐบารัค โอบามา และอดีตรองประธานาธิบดีโจ ไบเดน หลังจากโดนัลด์ ทรัมป์สาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2017 (Photo by Mark RALSTON / AFP)

อ้างอิง :

www.express.co.uk/news/world/1357522/donald-trump-how-many-us-presidents-served-one-term-us-election-results-evg

www.thoughtco.com/one-term-us-presidents-3322257

www.investopedia.com/financial-edge/0812/5-presidents-who-couldnt-secure-a-second-term.aspx

en.wikipedia.org/wiki/List_of_presidents_of_the_United_States


เผยแพร่เนื้อหาในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2563