27 มกราคม วันรำลึกถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สากล

ชาวฮังการีเชื้อสายยิวเดินทางมาถึงค่าย Auschwitz-Birkenau หลังจากเยอรมนียึดครองโปแลนด์ (ภาพจาก www.britannica.com)

วันที่ 27 มกราคม ค.ศ. 1945 “กองทัพแดง” ของสหภาพโซเวียตทำการ “ปลดปล่อย” ค่าย Auschwitz-Birkenau ซึ่งเป็นค่ายกักกันของนาซีที่ใหญ่ที่สุด และได้ช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากพวกนาซีให้เป็นอิสระ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 

สภาพที่พักของนักโทษในค่าย Auschwitz-Birkenau (ภาพจาก www.britannica.com)

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 2005 ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้มีมติกำหนดให้วันที่ 27 มกราคมเป็น “วันรำลึกถึงเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สากล” (International Holocaust Remembrance Day) เพื่อรำลึกถึงและให้เกียรติแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของลัทธินาซี ไม่ว่าจะเป็นชาวยิว ชาวโปล และชาวสลาฟ เป็นต้น

นอกจากนั้นที่ประชุมยังเห็นชอบให้มีการสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาเพื่อเป็นการสร้างการตระหนักถึงและป้องกันการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในอนาคต

คลิกอ่านเพิ่มเติม : “คนแคระทั้งเจ็ด” ครอบครัวโอวิทซ์ จากวันคืนแห่งความสุข สู่นรกค่ายมรณะ “เอาชวิทซ์”


เผยแพร่ครั้งแรกในระบบออนไลน์ เมื่อ 27 มกราคม พ.ศ.2562