1 พฤศจิกายน 2529 ไฟไหม้โรงงานสารเคมีที่สวิตเซอร์แลนด์ แม่น้ำไรน์เป็นสีเลือด!

แม่น้ำไรน์ (Rhine) สถานที่ท่องเที่ยว เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

สารเคมีจำนวนมากรั่วไหลลงสู่แม่น้ำไรน์ (Rhine River) จากเหตุไฟไหม้โรงงานสารเคมีที่เมืองบาเซิล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529

เหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานสารเคมีของบริษัทซานดอซ (Sandoz) หนึ่งในบริษัทสารเคมียักษ์ใหญ่ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้ส่งผลกระทบให้กับอีก 3 ประเทศใกล้เคียง คือ เยอรมนี ฝรั่งเศส และเนเธอร์แลนด์ เมื่อสารเคมีหลายชนิดซึ่งได้แก่ สารปรอท ยากำจัดวัชพืช ยาฆ่าแมลง และสารเคมีอันตรายที่ใช้ในทางการเกษตรอีกหลายชนิดรวมเป็นจำนวนกว่าพันตันได้ไหลลงสู่แม่น้ำไรน์

เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้แม่น้ำไรน์ซึ่งปนเปื้อนด้วยสารพิษร้ายแรงหลายชนิดได้กลายเป็นแม่น้ำสีแดง สร้างความเสียหายให้กับระบบนิเวศ ฆ่าปลาและสิ่งมีชีวิตในแม่น้ำจำนวนมาก อีกทั้งยังสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง

แม่น้ำไรน์ (Rhine) แม่น้ำสายสำคัญของยุโรป ถูกเปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ภาพถ่ายเมื่อ พ.ศ. 2561

ปิดโรงงานผลิตน้ำ 4 ประเทศ

แม่น้ำไรน์ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักที่ไหลผ่านหลายประเทศในแถบยุโรป มีทัศนยภาพบริเวณโดยรอบที่งดงาม ไม่เพียงแต่มีความสำคัญในเชิงของการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังมีความสำคัญในด้านการใช้สอย อุปโภคบริโภค จากวิกฤติการการปนเปื้อนสารเคมีในแม่น้ำทำให้ทั้งประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี ฝรั่งเศส และเนเธอร์แลนด์ต้องสั่งปิดโรงงานผลิตน้ำดื่มที่ใช้น้ำจากแม่น้ำไรน์ และสั่งห้ามการทำประมง พร้อมทั้งจัดการปิดประตูกันน้ำเพื่อไม่ให้น้ำที่ปนเปื้อนไหลนำสารพิษแพร่ไปยังบริเวณอื่น ๆ ได้

เหตุการณ์แม่น้ำไรน์สีเลือดนี้เรียกได้ว่าเป็นบทเรียน และเป็นวิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อมครั้งยิ่งใหญ่ของเหล่าประเทศยุโรป เพราะกว่าที่จะทำความสะอาด ฟื้นฟูแม่น้ำให้กลับมาสวยงามและบริสุทธิ์เหมือนเดิมได้นั้น ต้องใช้เวลาถึง 10 ปี


ที่มา


เผยแพร่ครั้งแรกในระบบออนไลน์ เมื่อ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561