19 กรกฎาคม 2409 : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงผนวช

รัชกาลที่ 5 ทรงผนวช
รัชกาลที่ 5 เมื่อทรงพระผนวช

วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2409 (วันพฤหัส เดิือน 8 ขึ้น 7 ค่ำ ปีขาล) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงผนวชเป็นสามเณรตามราชประเพณี

ในวันนี้ ให้ทรงพระยานมาศจากพระที่นั่งอนันตสมาคมแห่กระบวนใหญ่ ออกประตูเทวาพิทักษ์ไปทางถนนเจริญกรุง ถนนเฟื่องนคร เลี้ยวกลับทางถนนบำรุงเมือง เข้าประตูสวัสดิโสภา ประทับพลับพลาเปลื้องเครื่องหน้าวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ผลัดเครื่องทรง และทรงโปรยทานแล้ว เสด็จเข้าในพระอุโบสถ ทรงรับบรรพชาต่อพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นบวรรังษีสุริยพันธุ์ ในที่ประชุมสงฆ์ ครั้นผนวชแล้ว เสด็จประทับอยู่ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามคืนหนึ่ง เย็นวันนั้นพระสงฆ์สวดมนต์ฉลองในที่พระอุโบสถ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงผนวชเป็นสามเณร (ภาพจากหนังสือ “ประมวลภาพพระปิยมหาราช” ของเอนก นาวิกมูล)

รุ่งขึ้น วันที่ 20 กรกฎาคม (วันศุกร์ เดือน 8 ขึ้น 8 ค่ำ) เลี้ยงพระแล้วจึงทรงรถพระที่นั่งกับสมเด็จพระบรมชนกนาถ มีกระบวนแห่ไปส่งเสด็จ ณ วัดบวรนิเวศฯ โปรดให้เสด็จประทับอยู่ที่พระปั้นหยา ที่พระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จประทับอยู่เมื่อครั้งทรงผนวช

อ่านเพิ่มเติม :

สำหรับผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม แง่มุมต่าง ๆ ทั้งอดีตและร่วมสมัย พลาดไม่ได้กับสิทธิพิเศษ เมื่อสมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม 12 ฉบับ (1 ปี) ส่งความรู้ถึงบ้านแล้ววันนี้!! สมัครสมาชิกคลิกที่นี่


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 19 กรกฎาคม 2562