14 ธันวาคม : วันพระยาอนุมานราชธน

พระยาอนุมานราชธน

วันที่ 14 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันเกิดของ “พระยาอนุมานราชธน” (ยง เสฐียรโกเศศ) ผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมระดับโลก โดยได้รับการยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)

พระยาอนุมานราชธน เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2431 โดยปีนี้ (พ.ศ. 2563) จะครบรอบวันคล้ายวันเกิด 132 ปี ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆ เช่น ประวัติศาสตร์ ภาษาไทย โบราณคดี นิรุกติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศาสนาและประเพณี โดยเฉพาะวิชาวัฒนธรรม ท่านได้นิพนธ์เรื่องราวทางวัฒนธรรมเป็นภาษาต่างประเทศเป็นจำนวนมาก อาทิ Introducing Cultural Thailand in Outline เป็นต้น อีกทั้งเป็นอาจารย์พิเศษระดับอุดมศึกษาหลายแห่ง เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พระยาอนุมานราชธนทำงานรับราชการ และมีผลงานปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาโดยตลอด ท่านจึงได้รับพระราชทานนามสกุลว่า “เสฐียรโกเศศ” ท่านยังสร้างผลงานทางวิชาการ สารคดี และบันเทิงคดี ซึ่งได้พิมพ์เผยแพร่จำนวนมากกว่า 200 เรื่อง ซึ่งงานส่วนใหญ่เป็นที่รู้จักและเป็นประโยชน์ที่มอบความรู้ ความบันเทิงให้กับชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นอย่างมาก

นักปราชญ์ชาวไทยท่านนี้ นำความรู้ที่ตนมีสร้างสรรค์ผลงานอย่างเต็มที่ ผลิตความรู้ให้ลูกหลานไม่จบสิ้น ถึงระยะเวลาล่วงเลยกว่าศตวรรษแล้วก็ตาม ความดีและความรู้ของท่านยังปรากฏให้เห็นเด่นชัดเหมือนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นาน

 

โปรโมชั่นพิเศษ ส่งท้ายปี ซื้อนิตยสารศิลปวัฒนธรรม 1 ปี (12 ฉบับ) ลด 15% พร้อมจัดส่งลงทะเบียนทุกฉบับ แถมฟรีอีก 1 เดือน (1 ฉบับ) เฉพาะวันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2563 คลิกดูรายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่นี่


อ้างอิง

อนุมานราชธน, พระยา. (2532). วรรณกรรมเลือกสรรสำหรับเด็ก. กรุงเทพฯ : อมรินทร์.


เผยแพร่ครั้งแรกในระบบออนไลน์ เมื่อ 14 ธันวาคม พ.ศ.2561

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป