14 ธันวาคม : วันพระยาอนุมานราชธน

พระยาอนุมานราชธน ต้นนามสกุล เสฐียรโกเศศ
พระยาอนุมานราชธน

วันที่ 14 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันเกิดของ พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ) ผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมระดับโลก โดยได้รับการยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)

พระยาอนุมานราชธน เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2431 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆ เช่น ประวัติศาสตร์ ภาษาไทย โบราณคดี นิรุกติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศาสนาและประเพณี โดยเฉพาะวิชาวัฒนธรรม

ท่านได้นิพนธ์เรื่องราวทางวัฒนธรรมเป็นภาษาต่างประเทศเป็นจำนวนมาก อาทิ Introducing Cultural Thailand in Outline เป็นต้น อีกทั้งเป็นอาจารย์พิเศษระดับอุดมศึกษาหลายแห่ง เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ท่านทำงานรับราชการ และมีผลงานปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาโดยตลอด จึงได้รับพระราชทานนามสกุลว่า “เสฐียรโกเศศ” ท่านยังสร้างผลงานทางวิชาการ สารคดี และบันเทิงคดี ซึ่งได้พิมพ์เผยแพร่จำนวนมากกว่า 200 เรื่อง ซึ่งงานส่วนใหญ่เป็นที่รู้จักและเป็นประโยชน์ที่มอบความรู้ ความบันเทิงให้กับชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นอย่างมาก

พระยาอนุมานราชธน ภาพจากหนังสือ “พระยาอนุมานราชธน ปราชญ์สามัญชนผู้เนรมิต ความเป็นไทย'” (มติชน, 2556)

นักปราชญ์ชาวไทยท่านนี้ นำความรู้ที่ตนมีสร้างสรรค์ผลงานอย่างเต็มที่ ผลิตความรู้ให้ลูกหลานไม่จบสิ้น ถึงระยะเวลาล่วงเลยกว่าศตวรรษแล้วก็ตาม ความดีและความรู้ของท่านยังปรากฏให้เห็นเด่นชัดเหมือนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นาน

อ่านเพิ่มเติม :

สำหรับผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม แง่มุมต่าง ๆ ทั้งอดีตและร่วมสมัย พลาดไม่ได้กับสิทธิพิเศษ เมื่อสมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม 12 ฉบับ (1 ปี) ส่งความรู้ถึงบ้านแล้ววันนี้!! สมัครสมาชิกคลิกที่นี่


อ้างอิง :

อนุมานราชธน, พระยา. (2532). วรรณกรรมเลือกสรรสำหรับเด็ก. กรุงเทพฯ : อมรินทร์.


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 14 ธันวาคม 2561