11 พฤษภาคม พ.ศ.2443 วันเกิด “ปรีดี พนมยงค์”

ปรีดี พนมยงค์ หรือหลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ภาพจากเพจ 120 ปีชาตกาล ปรีดี พนมยงค์)

ปรีดี พนมยงค์ เป็นบุตรของนายเสียง กับนางลูกจันทร์ เกิดเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2443 ณ บ้านวัดพนมยงค์ ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอกรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เริ่มศึกษาหนังสือไทยที่บ้านครูแสง ตำบลท่าวาสุกรี ก่อนสอบไล่ได้ชั้นมัธยม 6 จากโรงเรียนตัวอย่างมณฑลกรุงเก่า แล้วไปศึกษาต่อโรงเรียนสวนกุหลาบอีก 6 เดือน แล้วกลับไปช่วยพ่อทำนาที่อยุธยา

ปี 2460 ปรีดีเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนกฎหมายกระทรวงยุติธรรม และศึกษาภาษาฝรั่งเศสที่เนติบัณฑิตยสภา จนสอบไล่ได้วิชากฎหมายชั้นเนติบัณฑิตในปี 2462 แต่ต้องรอถึงปี 2463 ให้อายุครบ 20 ปี ตามเกณฑ์กำหนดจึงได้เป็นสมาชิกสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา และปีเดียวกันนี้ ปรีดี ได้รับทุนจากกระทรวงยุติธรรมให้ไปศึกษาวิชากฎหมายที่ฝรั่งเศส

ภาพถ่ายของ ปรีดี พนมยงค์ ร่วมกับ ควง อภัยวงศ์ และ ชุม จารุรัตน์ ขณะศึกษาที่ประเทศฝรั่งเศส จากหนังสือ ชีวประวัติย่อ นายปรีดี พนมยงค์ (จัดพิมพ์โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายศึกษาวิจัยและประมวลผลงานของศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี พนมยงค์)

ระหว่างที่ทำการศึกษาต่อที่ฝรั่งเศสนี้เอง ปรีดี ได้ร่วมกับเพื่อนๆ ประชุมก่อตั้ง “คณะราษฎร” เป็นครั้งแรกในกรุงปารีส เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2469 (นับปีตามแบบปฏิทินไทยเดิม) ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นคณะผู้ผลักดันการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้สำเร็จในปี 2475

 


ข้อมูลจาก รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ บุคคลสำคัญของไทยและของโลก โดย อรุณ เวชสุวรรณ


เผยแพร่ครั้งแรกในระบบออนไลน์ เมื่อ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2561 แก้ไขเพิ่มเติม 11 พฤษภาคม พ.ศ.2563