ขุนนางฝรั่งเศสชี้ “คนไทยปัญญาทึบ เชื่อฟังแต่บิดา” เลยไม่รับคริสต์ศาสนา

ภาพวาดของเชวาลิเอร์ เดอะ ฟอร์บังในเครื่องแต่งกายแบบขุนนางสยาม มาจากหนังสือบันทึกความทรงจำของฟอร์บังตีพิมพ์ในอัมส์เตอร์ดัมเมื่อปี ค.ศ. 1729 (พ.ศ.2272)

“…ผู้หญิงไทยเป็นหญิงบริสุทธิ์ ผู้ชายไม่ดุร้าย และเด็กก็เชื่อฟังบิดาเพราะเหตุฉะนั้น ไม่มีหวังเลยที่จะเปลี่ยนใจคนไทยให้มาเลื่อมใสคริสต์ศาสนาได้ นอกจากคนไทยมีปัญญาทึบเกินที่จะสอนให้เข้าใจความลึกลับของคริสต์ศาสนาแล้ว เขายังมีความเห็นว่า ธรรมจรรยาของเขาเลิศกว่าของเรามาก เขาหานับถือผู้สั่งสอนศาสนาของเราไม่ เพราะว่าผู้สั่งสอนศาสนาไม่เคร่งครัดเท่าพระภิกษุสงฆ์…”

คัดจากบางส่วนของ “จดหมายเหตุฟอร์บัง” แปลโดย หม่อมเจ้าดำรัสดำรง เทวกุล

จดหมายเหตุฉบับนี้เป็นบันทึกประวัติและเรื่องราวของเชวาลิเอร์ เดอะ ฟอร์บัง นายเรือโท ชาวฝรั่งเศสซึ่งเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาพร้อมคณะทูตของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14

เมื่อคณะทูตเดินทางกลับ สมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ตรัสขอฟอร์บังไว้ช่วยราชการ ภายหลังจึงได้เป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่มีบรรดาศักดิ์เป็นออกพระศักดิสงคราม