“รัฐใดไม่บังคับใช้กฎหมาย ย่อมไม่มีสิทธิเรียกหาการยอมรับและความภักดีจากประชาชน”

แอมโบรส เบียร์ส (Ambrose Bierce) นักเขียนชาวอเมริกัน (ไฟล์ภาพ public domain)

“รัฐใดไม่บังคับใช้กฎหมาย ย่อมไม่มีสิทธิเรียกหาการยอมรับและความภักดีจากประชาชน”

แอมโบรส เบียร์ส (Ambrose Bierce) นักเขียนชาวอเมริกันกล่าวในบทความเรื่อง “Industrial Discontent” ในบริบทที่กล่าวถึงแรงงานอพยพซึ่ง เบียร์ส กล่าวอย่างเห็นใจต่อสภาพความเป็นอยู่ที่ยากลำบากของแรงงานเหล่านี้ แต่ขณะเดียวกันก็ไม่เห็นด้วยกับการก่อความวุ่นวายและการใช้ความรุนแรงต่อผู้อื่น และเห็นว่ารัฐจำเป็นต้องใช้กฎหมายจัดการกับการกระทำนอกกฎหมายเช่นนั้น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม

เบียร์ส เกิดเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 1842 (พ.ศ.2385) ที่รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา เป็นนักหนังสือพิมพ์และนักวิจารณ์ฝีปากกล้าจนทำให้เขาสูญเสียมิตรภาพกับผู้คนมากมาย

ในปี 1913 เขาเดินทางไปยังเม็กซิโก และเสียชีวิตลงอย่างปริศนาระหว่างการปฏิวัติเม็กซิโกในปีถัดมา


เผยแพร่ครั้งแรกในระบบออนไลน์ เมื่อ 19 ตุลาคม พ.ศ.2559