“รัฐใดไม่บังคับใช้กฎหมาย ย่อมไม่มีสิทธิเรียกหาการยอมรับและความภักดีจากประชาชน”

“รัฐใดไม่บังคับใช้กฎหมาย ย่อมไม่มีสิทธิเรียกหาการยอมรับและความภักดีจากประชาชน”

-แอมโบรส เบียร์ส (Ambrose Bierce) นักเขียนชาวอเมริกันกล่าวในบทความเรื่อง “Industrial Discontent” ในบริบทที่กล่าวถึงแรงงานอพยพซึ่ง เบียร์ส กล่าวอย่างเห็นใจต่อสภาพความเป็นอยู่ที่ยากลำบากของแรงงานเหล่านี้ แต่ขณะเดียวกันก็ไม่เห็นด้วยกับการก่อความวุ่นวายและการใช้ความรุนแรงต่อผู้อื่น และเห็นว่า รัฐจำเป็นต้องใช้กฎหมายจัดการกับการกระทำนอกกฎหมายเช่นนั้น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม

เบียร์ส เกิดเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 1842 (พ.ศ.2385) ที่รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา เป็นนักหนังสือพิมพ์และนักวิจารณ์ฝีปากกล้าจนทำให้เขาสูญเสียมิตรภาพกับผู้คนมากมาย ในปี 1913 เขาเดินทางไปยังเม็กซิโก และเสียชีวิตลงอย่างปริศนาระหว่างการปฏิวัติเม็กซิโกในปีถัดมา

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป