รัชกาลที่ ๕ ทรงอึดอัดพระทัยเรื่องการศึกษา

“—นี่เหลือที่จะอดกลั้น รู้สึกคันอยู่ในเนื้อที่หนา ๆ เช่น ซ่นเท้า เกาไม่ถึงก็ปานกัน—“

เป็นวาทะตอนหนึ่งในลายพระราชหัตถเลขา ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ลงวันที่ 15 กรกฎาคม ร.ศ. 129 พระราชทานแก่เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เสนาบดีกระทรวงธรรมการ (ขณะยังมีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาไพศาลศิลปศาสตร์) เป็นข้อความแสดงความอัดอั้นตันพระทัย เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาของราษฎรในรัชสมัยของพระองค์ ที่ดำเนินไปอย่างล่าช้าไม่ทันพระทัย

[จากศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 พฤศจิกายน 2545]

 

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป