30 ตุลาคม 2559: “กงเต๊กหลวง”

Live ทัวร์อดีตกับศิลปวัฒนธรรม คุยเรื่อง “กงเต๊กหลวง” โดยนิธินันท์และอาทิตย์ ศรีจันทร์