9 ตุลาคม 2559: “ตำนานพญานาค”

Live “ทัวร์อดีตกับศิลปวัฒนธรรม” โดยศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ และอดิเทพ พันธ์ทอง คุยเรื่อง “นาค ในประวัติศาสตร์อุษาคเนย์”