25 กันยายน 2559: “จิตร ภูมิศักดิ์”

ทัวร์อดีตกับศิลปวัฒนธรรมเรื่องจิตร ภูมิศักดิ์เนื่องในโอกาสวันเกิด จิตร ภูมิศักดิ์ ปัญญาชนผู้เกิด 2 ครั้งเป็นยังไง ?

ดำเนินรายการโดย ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ และ อดิเทพ พันธ์ทอง