11 กันยายน 2559: “ศิลป์ พีระศรี กับ ศิลปะไทยสมัยใหม่”

ทัวร์อดีตศิลปวัฒนธรรมศิลป์ พีระศรี กับ ศิลปะไทยสมัยใหม่ช่วงที่ 1 ดำเนินรายการโดย ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ และ อดิเทพ พันธ์ทอง