3 กันยายน 2559: “เลือดสุพรรณ, ปัตตานี”

ทัวร์อดีตกับศิลปวัฒนธรรม “เลือดสุพรรณ, ปัตตานี” พบกับ ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ และ อาทิตย์ ศรีจันทร์ 13.00-15.00 น.