เมืองอู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ต้นทางประวัติศาสตร์ไทย เพราะสุโขทัย ไม่ใช่ราชธานีแห่งแรก

ขรรค์ชัย บุนปาน – สุจิตต์ วงษ์เทศ ทอดน่องท่องเที่ยว: เมืองอู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
ต้นทางประวัติศาสตร์ไทย เพราะสุโขทัย ไม่ใช่ราชธานีแห่งแรก

(ช่วงที่ 2)