บทบาทปัญญาชนไทยก่อนสมัย 2500

งานสโมสรศิลปวัฒนธรรมเสวนาประจำเดือน กันยายน 2016 เรื่อง “บทบาทปัญญาชนไทยก่อนสมัย 2500” บุคคลเหล่านี้เป็นใคร และงานของเขาส่งผลสะเทือนอย่างไรในประวัติศาสตร์ยุคใกล้ของไทย ? ที่ห้องโถงมติชนอคาเดมี

เสวนาโดย

– ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

– ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ

ดำเนินรายการโดย

– ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์