พระสงฆ์-พระเครื่อง: พลังศรัทธาและพานิชย์

บันทึกรายการ สโมสรศิลปวัฒนธรรมเสวนา ประจำเดือนมีนาคม 2558 นำเสวนาโดย วิจักขณ์ พานิช และ อาทิตย์ ศรีจันทร์ (ดำเนินรายการ)