กรมหลวงชุมพรฯ “เสด็จเตี่ย” ในตำนานทหารเรือไทย

บันทึกรายการ สโมสรศิลปวัฒนธรรมเสวนา ประจำเดือนตุลาคม 2558 นำสนทนาโดย วรชาติ มีชูบท
และอาทิตย์ ศรีจันทร์ ดำเนินรายการ

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป