ตลาดน้ำกรุงเทพฯ

AFP PHOTO / LEHTIKUVA

ภาพถ่ายเมื่อเดือนมีนาคม 1975 (พ.ศ. 2518) ณ ตลาดน้ำแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ