นักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

คำบรรยายเดิม ไม่มี

อธิบายเพิ่มเติม

ภาพถ่ายหมู่ของนักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย รุ่นที่ ๘๖ (จบมัธยมปลาย พ.. ๒๔๘๑)

screen-shot-2016-11-25-at-1-57-04-pmจากภาพนี้ มีบุคคลที่ต่อมามีชื่อเสียงหลายท่าน คือ หม่อมหลวงประพันธ์ สนิทวงศ์ (๒๙ เมษายน พ.. ๒๔๖๒มีนาคม พ.. ๒๕๔๖) เป็นผู้ประพันธ์คำร้องของเพลงพระราชนิพนธ์ไร้เดือน เตือนใจ และเกาะในฝัน ร่วมกับท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค เป็นสมาชิกวงลายคราม และวง อ.. วันศุกร์ วงดนตรีแจ๊ซส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, นายวิตต์ สุทธเสถียร (๒๖ ธันวาคม พ.. ๒๔๖๐๑๔ เมษายน พ.. ๒๕๓๒) นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ยุคแรกเริ่ม ไปเรียนวิชาหนังสือพิมพ์ที่ประเทศฟิลิปปินส์ เจ้าของสำนวนสะวิงคนแรก, รองศาสตราจารย์ชื้น โสพจน์ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, นายแพทย์มนู แมนมนตรี แห่งจังหวัดเชียงใหม่, และ นายวิชัย รัตนอนันต์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ซึ่งเป็นเจ้าของภาพนี้)

อธิบายโดย ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙