ภาพเก่าเล่าตำนาน: ข้าราชการตุลาการ ๕ ท่าน

จากซ้าย รองอำมาตย์ตรี หะยีดาเย็บอาแวลาโม ดาโต๊ะยุติธรรม, รองอำมาตย์เอก เอื้อน ยมจินดา ผู้พิพากษา, อำมาตย์ตรี พระศรีเบญญา (อั้น รัตนวานิช) ผู้พิพากษา, รองอำมาตย์ตรี พร้อม ศรีอุบล จ่าศาล และ หะยีมะเซ็งอาแวโซะ ดาโต๊ะยุติธรรม

หมายเหตุ

พระศรีเบญญา (อั้น รัตนวานิช) เกิดเมื่อ พ.. ๒๔๓๒ ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.. ๒๔๗๖ ในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลจังหวัดอุทัยธานี อายุ ๔๔ ปี

หลวงอาทรคดีราษฎร์ (เยื้อน หรือ เอื้อน ยมจินดา) เกิดเมื่อ พ.. ๒๔๔๗ เป็นบุตรพระศรีสมุทโภค (อิ่ม ยมจินดา) กับ นางเป้า ยมจินดา รับราชการในกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้พิพากษาศาลนราธิวาส พ.. ๒๔๖๙๗๑ ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงอาทรคดีราษฎร์ เมื่อ พ.. ๒๔๗๑ ถึงแก่กรรม พ.. ๒๕๐๒