ภาพเก่าของพระอุโบสถวัดสมอราย โดยกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหานาท ร.4ไม่โปรด

ภาพพระอุโบสถวัดสมอราย ก่อนที่จะปฏิสังขรณ์ใหม่ในรัชกาลที่ ๕

“พระอุโบสถ ว่าเป็นของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหานาท ทรงปฏิสังขรณ์เป็นรูปตึกฤากุฏนกขุนทอง กว้างและเตี้ย ชรอยเดิมจะมีพระหน้าพระหลัง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่โปรด จึงได้แก้ยกขึ้นเป็นเก๋ง ๓ ห้อง ขวางทั้งด้านหน้าด้านหลังผอมสูงบังจั๋ว แต่ชำรุดมาในสมัยรัชกาลที่ ๔ “

จากเรื่อง “วัดสมอราย อันมีนามว่าราชาธิวาส” พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ภาพพระอุโบสถวัดสมอราย สร้างโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท และเก๋งจีน หน้าหลัง สร้างโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะทรงพระผนวชประทับอยู่วัดสมอราย และภาพโดยรอบของวัดสมอรายก่อนที่จะปฏิสังขรณ์ใหม่ในรัชกาลที่ ๕ แล้วกลายมาเป็นวัดราชาธิวาส

[ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก พระมหาปกรณ์ กิตฺติธโร]


เผยแพร่ครั้งแรกในระบบออนไลน์ เมื่อ 9 กันยายน พ.ศ.2561