“จักรพรรดิอากิฮิโตะ” เมื่อครั้งยังเป็นมกุฎราชกุมาร

AFP PHOTO / ASAHI SHIMBUN)

มกุฎราชกุมารอากิฮิโตะ (พระอิสริยยศในขณะนั้น) พร้อมด้วยพระโอรสองค์รอง เจ้าชายฟูมิฮิโตะ (กลาง) และมกุฎราชกุมารีมิชิโกะ (พระอิสริยยศในขณะนั้น) ขณะเร่งเสด็จไปยังพระมหาราชวังในช่วงเช้าของวันที่ 7 มกราคม 1989 (พ.ศ. 2532) หลังจักรพรรดิฮิโรฮิโตะทรงแสดงอาการประชวรอย่างหนักก่อนเสด็จสวรรคตในวันเดียวกัน

ทั้งนี้ จักรพรรดิอากิฮิโตะทรงแสดงความประสงค์โดยนัยที่จะสละราชสมบัติในอนาคตอันใกล้เนื่องจากปัญหาสุขภาพ และความชราภาพของพระองค์ที่อาจกระทบต่อพระราชกรณียกิจ ผ่านบันทึกวิดีโอความยาวราว 10 นาที ออกอากาศเมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา