ภาพเก่าเล่าอดีต : พระราชพิธีเถลิงพระราชมณเฑียร พระที่นั่งอนันตสมาคม

ภาพพระราชพิธีเถลิงพระราชมณเฑียร พระที่นั่งอนันตสมาคม วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๔๕๙

พระที่นั่งอนันตสมาคม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2450 ซึ่งเป็นวันเดียวกับงานพิธีรัชมังคลาภิเษกสมโภชสิริราชสมบัติครบ 40 ปีบริบูรณ์ของพระองค์ท่านโดยได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เขียนกระแสพระบรมราชโองการบรรจุในศิลาพระฤกษ์ด้วย

เมื่อการก่อสร้างดำเนินไปได้ 2 ปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อสร้างจนแล้วเสร็จในพุทธศักราช 2458 ใช้เวลาก่อสร้าง 8 ปี งบประมาณการก่อสร้าง 15 ล้านบาท

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระราชพิธีเถลิงพระราชมณเฑียร ระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม พุทธศักราช 2459

ศิลปวัฒนธรรมนำเสนอ ภาพพระราชพิธีเถลิงพระราชมณเฑียร พระที่นั่งอนันตสมาคม วันที่ 11 มกราคม 2459 เผยแพร่ภาพโดย ผศ.ดร. พีรศรี โพวาทอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ภาพทั้งหมดจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

พระมหาเศวตฉัตรประดิษฐานที่เบื้องหลังพระแท่นมนังคศิลารัตนสิงหาศน์ รอการยกขึ้นกางกั้นเหนือพระแท่น

พระแท่นสรงมุรธาภิเษกสนาน
พลับพลาทองและพระแท่นสรงมุรธาภิเษกสนาน
พลับพลาทอง ทางทิศตะวันตกของพระที่นั่งอนันตสมาคม

 

 

อ่านเพิ่มเติม :

สำหรับผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม แง่มุมต่าง ๆ ทั้งอดีตและร่วมสมัย พลาดไม่ได้กับสิทธิพิเศษ เมื่อสมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม 12 ฉบับ (1 ปี) ส่งความรู้ถึงบ้านแล้ววันนี้!! สมัครสมาชิกคลิกที่นี่


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 5 ตุลาคม 2560