ภาพเก่าเล่าอดีต ถึงฐานราก “พระที่นั่งอนันตสมาคม” ระหว่างการก่อสร้าง

พระที่นั่งอนันตสมาคมในระหว่างการก่อสร้าง

ศิลปวัฒนธรรมขอนำชมภาพถ่ายเก่าพระที่นั่งอนันตสมาคมขณะดำเนินการก่อสร้างระหว่าง พ.ศ. 2450 – 2459 เผยแพร่ภาพโดย ผศ.ดร. พีรศรี โพวาทอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ภาพทั้งหมดจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางศิลาพระฤกษ์ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2451
การวางเหล็กฐานรากใหม่ใต้ที่พักรถ
การวางเหล็กฐานรากใหม่ใต้ห้องเสวย
การแก้ไขฐานรากใต้มุขด้านตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงสร้างเหล็ก โดมกลางพระที่นั่ง
การก่อสร้างอัฒจันทร์บันได
โครงสร้างเหล็กเสริมในคสล. เหนือห้องอัฒจันทร์
โครงสร้างห้องอัฒจันทร์และมุขเชื่อม
มุขด้านใต้
ภายในท้องพระโรงกลาง มองไปทางทิศตะวันตก
ภายในพระที่นั่ง ด้านตะวันตก

สำหรับผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม แง่มุมต่าง ๆ ทั้งอดีตและร่วมสมัย พลาดไม่ได้กับสิทธิพิเศษ เมื่อสมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม 12 ฉบับ (1 ปี) ส่งความรู้ถึงบ้านแล้ววันนี้!! สมัครสมาชิกคลิกที่นี่


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 19 ธันวาคม 2561