สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัด “เสวนาบูชาสักการะเอกสารโบราณ”

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเสวนาบูชาสักการะเอกสารโบราณและเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีนางสาวกนกอร ศักดิ์ดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมเสวนาบูชาสักการะเอกสารโบราณในฐานะเป็นมรดกภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าในเชิงสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ในโครงการสำรวจและเผยแพร่ความรู้ด้านเอกสารโบราณ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องจัดแสดงชั้น ๒ หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

[ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจากเพจ กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร https://web.facebook.com/prfinearts/?hc_ref=NEWSFEED]