ประมูลกล้องรุ่นราชาภิเษก เพื่อการกุศลให้กับ 22 องค์ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562

กล้องถ่ายภาพ ชุดพิเศษ Leica รุ่น M 10-P Limited Edition

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ที่โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดตัว “โครงการประมูลกล้องถ่ายภาพ ชุดพิเศษ Leica รุ่น M 10-P Limited Edition”  กล้องที่จัดทำขึ้นมาพิเศษ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อปี พ.ศ. 2562 โดยจะนำกล้องถ่ายภาพดังกล่าวมาเปิดประมูลเพื่อนำรายได้มอบให้กับ 22 องค์กรการกุศล

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการจัดงาน และอดีตนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวว่า โครงการดังกล่าว เป็นการร่วมเทิดพระเกียรติ และร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ด้วยการจัดสร้างกล้องถ่ายภาพ Leica รุ่น  M 10-P Limited Edition และจัดให้มีการประมูลกล้องดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 นี้ ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นี้ เพื่อนำรายได้จากการประมูล โดยไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้แก่ 22 มูลนิธิ และองค์กรการกุศล

(คนที่ 6 จากซ้าย) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการอำนวยการจัดงาน “โครงการประมูลกล้องถ่ายภาพฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562” เและคณะ

อนึ่ง  22 องค์กรการกุศล ประกอบด้วย 1. มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ 2. มูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 3. มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 4. มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 5. มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 6. มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) 7. มูลนิธิชัยพัฒนา 8. มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ 9. มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 10. มูลนิธิจุฬาภรณ์ 11. มูลนิธิ TO BE NUMBER ONE 12. ศิริราชมูลนิธิ 13. มูลนิธิรามาธิบดี 14. มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ 15. มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ 16. มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 17. มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18. มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 19. มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 20. องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) สถาบันโรคไตแห่งประเทศสิงคโปร์ 21. มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 22. สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อนำไปสร้างสรรค์ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละองค์กรต่อไป

 


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 11 สิงหาคม 2565