นิราศอโยธยา หนังสือว่าด้วยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย

“นิราศศรีอโยธยา” เป็นผลงานของบัวงาม น้ำใส (นามปากกาของ ประเสริฐ สลิลอำไพ) ที่ได้แรงบันดาลใจหลังชมภาพยนตร์ซีรี่ส์ศรีอโยธยา โดยนำข้อมูลเรื่องราวของกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย จนถึงการเสียกรุงครั้งที่สอง มาถ่ายทอดในรูปแบบของร้อยกรองและร้อยแก้ว เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพของ อโยธยา หรือกรุงศรีอยุธยาตลอด 417 ปี ของราชอาณาจักรนี้ ว่าเป็นมาอย่างไร

นอกจากอรรถรสของเนื้อหาแล้ว หนังสือเล่มนี้ยังได้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ช่วยแนะนำการปรับปรุงออกแบบรูปเล่ม และสร้างสรรค์งานศิลปะให้ถึง 12 รูปเพื่อประกอบในเล่ม ซึ่งเกิดจากการลงศึกษาพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และทำงานร่วมกับทีมงาน ก่อนที่จะมีข้อสรุปที่นำสู่การผลิต

โดยรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายหนังสือ “นิราศศรีอโยธยา” นี้ บัวงาม น้ำใส และคณะทำงานงาน จะมอบให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อให้ในกิจการอันเป็นประโยชน์ของมูลนิธิต่อไป


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 4 ตุลาคม 2564