ชวนร่วมสนุก โพสต์ภาพประกวดทาง Facebook หัวข้อ “ผ้าไทยเก๋ไก๋ ใส่สบายได้ทุกวัน” ชิงรางวัล

ชวนร่วมสนุก…โพสต์ภาพประกวดทาง Facebook ในหัวข้อ “ผ้าไทยเก๋ไก๋ ใส่สบายได้ทุกวัน”

กิจกรรมรณรงค์ สวมใส่ผ้าทอท้องถิ่นไทย ในโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” เชิญชวนประชาชนคนไทยร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทยที่สะท้อนความเก๋ไก๋ ใส่สบายได้ทุกวัน แล้วโพสต์รูปลง Facebook ตนเองประกวดชิงรางวัลกิ๊ฟเซ็ทผ้าไทย เพื่อส่งต่อกระแสความนิยมในการแต่งกายด้วยผ้าทอท้องถิ่นไทย ให้เกิดขึ้นทั่วประเทศ และสามารถสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน

ขั้นตอนการประกวด

1. เจ้าของ Facebook แต่งกายด้วยผ้าไทย

2. ถ่ายภาพ โพสต์ภาพของท่าน

3. เขียน Caption อธิบายที่มาของชุด หรือผ้าไทยที่ใช้ตัดเย็บ ในโพสต์

4. เปิดสถานะ Facebook ของท่านเป็นสาธารณะ (Public)

5. ติด Hashtag #ผ้าไทยเก๋ไก๋ #ผ้าไทยใส่สบาย ที่โพสต์

6. ร่วมสนุกได้ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00 น.

ข้อตกลง

1. ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดกรมการพัฒนาชุมชน มีสิทธิ์ที่จะนำไปเผยแพร่ได้ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตผู้สร้างสรรค์ผลงาน

2. ผลงานต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูกดูหมิ่นเสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม รวมถึงต้องไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

3. ผู้ส่งผลงานประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ ซอฟต์แวร์หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ถ้ามีการตรวจสอบพบภายหลังจะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืน

การตัดสิน

1. การคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล พิจารณาจากยอดการกดไลก์

2. คะแนนรวมการกดไลก์ มากที่สุด 3 อันดับแรกเป็นผู้ได้รับรางวัล (สิ้นสุดการนับคะแนนวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00 น.)

3. ประกาศผลรางวัล วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ที่ Facebook:ศิลปวัฒนธรรม

4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัล

1. คะแนนรวมการกดไลก์ มากที่สุด 3 อันดับแรกได้รับรางวัล กิ๊ฟเซ็ทผ้าไทย

2. ทุกท่านที่ร่วมกิจกรรม และทำถูกต้องตามกติกาประกวด รับของที่ระลึกผลิตภัณฑ์จากผ้าไทย

รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-580-0021 : 1621,1627