รถไฟจำลอง เครื่องราชบรรณาการจากสมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรียแห่งอังกฤษ

รถไฟจำลอง รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 (ภาพจาก กรมศิลปากร)

รถไฟจำลอง รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 รถไฟขนาดเล็กซึ่งย่อส่วนมาจากรถไฟจริง ประกอบด้วยส่วนหัวรถจักรไอน้ำประเภทมีปล่องควันและมีรถพ่วงตาม ได้รับเป็นเครื่องราชบรรณาการจากสมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรียแห่งอังกฤษ รถไฟจำลองรวมถึงเครื่องราชบรรณาการอื่นที่ได้มาในครั้งนั้น เช่น ลูกโลกจำลอง นับเป็นความรู้ใหม่ที่สยามเพิ่งได้รู้จัก สอดรับกับเอกสารหลักฐานร่วมสมัย อย่าง “นิราศลอนดอน” ซึ่งอาจเป็นเอกสารชิ้นแรกที่พูดถึงและบัญญติ คำว่า “รถไฟ” อย่างทางการเป็นครั้งแรก ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

รถไฟจำลอง รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

ความรู้เรื่องการรถไฟได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่การถือกำเนิดทางรถไฟหลวงสายแรก กรุงเทพ – นครราชสีมา จนกระทั่งแล้วเสร็จในปี พุทธศักราช 2443 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการเดินรถสายนี้ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2443

ลูกโลกจำลอง

ผู้สนใจสามารถเข้าชม รถไฟจำลอง ลูกโลกจำลอง และศิลปวัตถุชิ้นสำคัญ โบราณวัตถุที่พบใหม่มากกว่า 200 รายการ ได้ในนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2562 เรื่อง “นครรัฐไทยบนแผ่นดินสุวรรณภูมิตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. (ปิดวันจันทร์ อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2224 1333, 0 2224 1402

ขอบคุณข้อมูลและภาพจากเพจ : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป