“สะพานเทวดานฤมิตร” กับเทวดาประจำคลองผดุงกรุงเกษม อันเป็นปราการป้องกันพระนคร

คลองผดุงกรุงเกษม นอกจากจะใช้ในการสัญจรแล้ว ยังเป็นปราการป้องกันพระนคร จึงไม่แปลกที่จะมีเทวดาประจำคลอง

เทวดาในกรณีนี้อยู่ในรูปของสะพานชุด เรียกกันว่า “สะพานเทวดานฤมิตร” ซึ่งมีทั้งหมด 5 สะพาน คือ สะพานเทเวศรนฤมิตร มีพระอิศวรประจำสะพาน

สะพานวิศุกรรมนฤมาน มีพระวิษณุกรรม เป็นเทวดาประจำสะพาน

สะพานมัฆวานรังสรรค์ มีช้างเอราวัณ 3 เศียร

สะพานเทวกรรมรังรักษ์ เป็นสะพานพระอินทร์ เชื่อมถนนนครสวรรค์

สะพานสุดท้ายคือ จตุรภักตร์รังสฤษดิ์ หรือ “สะพานขาว” เทวดาประจำคือพระพรหม นั่นเอง ชมบรรยากาศและภาพสะพานต่างๆ จากคลิปด้านล่าง

คลิกอ่านเพิ่มเติม : “ภูเขาทอง” กองอิฐใหญ่ที่ถูกทิ้งร้าง มูลเหตุการขุด “คลองผดุงกรุงเกษม” ป้องกันพระนคร