รัฐบาล “ฮุน เซน” สั่งทุกสื่อต้องเรียกท่านนายกฯว่า “สมเด็จ” ทุกครั้งถ้ายังอยากออกอากาศ!

สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน ขณะกล่าวปราศรัยในที่ประชุมสมัชชาแห่งชาติ ภาพถูกเผยแพร่เมื่อ 4 เมษายน 2016 (AFP PHOTO / CAMBODIA NATIONAL ASSEMBLY)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 กระทรวงการสื่อสารกัมพูชาได้มีคำสั่งให้บรรดาสื่อมวลชนทั้งหมดต้องเรียกนายกรัฐมนตรี “ฮุน เซน” ด้วยคำนำหน้าว่า “สมเด็จ” ทุกครั้ง รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐบาลระดับสูงทุกคนที่ได้รับบรรดาศักดิ์ดังกล่าว ไม่เช่นนั้นอาจต้องเสียใบอนุญาต

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่กระทรวงการสื่อสารของกัมพูชาออกมาบอกให้สื่อต่างๆ ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ทางกระทรวงก็เคยเตือนในลักษณะนี้มาแล้วแต่มิได้บอกว่าจะใช้บทลงโทษประการใดหากสื่อใดๆ ไม่ได้ปฏิบัติตาม

Cambodia Daily รายงานว่า กระทรวงการสื่อสารได้เรียกประชุมสื่อในช่วงเช้าวานนี้เพื่อบอกกล่าวคำสั่งดังกล่าว โดยมิได้ออกคำสั่งเป็นเอกสารอย่างเป็นทางการ

“หากสื่อใดไม่ทำตามคำแนะนำของกระทรวงการสื่อสารในการใช้คำนำหน้าอย่างถูกต้อง เราจะไม่ต่อสัญญาให้หากสัญญาหมดลง” โฟส โสวัน (Phos Sovan) ผู้อำนวยการกรมสารนิเทศและการกระจายเสียง กระทรวงการสื่อสารกล่าว

โสวัน ยังกล่าวว่า สื่อวิทยุท้องถิ่นจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกอากาศรายการจากผู้ผลิตที่ได้รับการอุดหนุนจากต่างชาติอย่างเรดิโอฟรีเอเชีย (RFA) วอยซ์ออฟอเมริกา (VOA) หรือ เรดิโอฟรานซ์อินเตอร์เนชันแนล (RFI) หากรายการเหล่านี้ไม่ยอมปรับตัวให้สอดคล้องกับกฎดังกล่าว

ฟาย สายฟัน (Phay Siphan) โฆษกคณะรัฐมนตรีอธิบายเหตุผลทางกฎหมายว่า “คำนำหน้านี้เป็นคำที่พระราชทานลงมาจากพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีผลทางกฎหมาย เราเรียกว่าพระราชกฤษฎีกา เมื่อพวกคุณจะอ้างถึง (บุคคลที่มีบรรดาศักดิ์) คุณก็ต้องเรียกด้วยคำนี้ มันเป็นกฎหมาย เพราะมันคือพระราชกฤษฎีกา คุณต้องเคารพด้วย”

อย่างไรก็ดี เลา มง เฮย์ (Lao Mong Hay) นักวิเคราะห์การเมืองและอดีตที่ปรึกษาทางกฎหมายของฝ่ายค้านกัมพูชากล่าวว่า การจะออกบทบังคับเช่นนี้จะต้องมีกฎหมายที่บัญญัติออกมาเป็นที่ชัดเจน

“คุณมีอำนาจทางกฎหมายยังไงที่จะมาปฏิเสธการต่อใบอนุญาตให้กับสื่อ มีกฎหมายอะไรที่บอกว่าเรียกหรือกล่าวถึงนายกรัฐมนตรีฮุน เซนโดยไม่ใช่คำนำหน้าแล้วเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย?” นักวิเคราะห์กล่าวก่อนเสริมว่า พระราชกฤษฎีกาไม่อาจตีความขยายผลออกไปขนาดนั้นได้

 


ข้อมูลจาก :

Government Threatens Media Outlets Over Titles; The Cambodia Daily


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 13 พฤษภาคม 2559