ฟังความเห็น “วันดี” เจ้าของครัววันดี และ “กฤช เหลือละมัย” ว่าด้วย “อาหารไทยแท้”

“พริกแกง” ภาพยนตร์ไทยว่าด้วยเรื่องอาหาร ที่พยายามเสนอคติว่าด้วยเรื่อง “อาหารไทยแท้” จนกลายเป็นที่ถกเถียงว่า อาหารไทยที่ว่าแท้นั้นเป็นอย่างไร และการดัดแปลงอาหารไทยเป็นสิ่งที่ยอมรับได้หรือไม่

เรียกได้ว่า แม้ตัวภาพยนตร์จะไม่ประสบความสำเร็จในเชิงรายได้ แต่ก็ดึงดูดให้ผู้ที่สนใจเรื่องอาหาร และความเป็นไทย ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นกัน และมติชนวีกเอนด์ ก็ได้นำความเห็นของผู้ที่คลุกคลีอยู่กับอาหาร คือ วันดี สงขลา เจ้าของโรงเรียนครัววันดีและผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่องพริกแกงและ กฤช เหลือลมัย คอลัมนิสต์ด้านอาหารไทย มาเผยแพร่

ส่วนความเห็นทั้งคู่จะเป็นอย่างไร ขอให้ท่านผู้อ่านลองฟังดูครับ