ยูเนสโกประกาศ! “เสียงแคนลาว” ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

"แคนวงใหญ่ของทหารเมืองอุบลราชธานีสมัยรัชกาลที่ 5 (ภาพจากหนังสือ ร้องรำทำเพลง : ดนตรีและนาฏศิลป์ชาวสยาม)" แคนถือเป็นเครื่องดนตรีร่วมระหว่างไทยกับลาว แต่ในปัจจุบันยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียน "เสียงแคนของลาว" เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

เสียงแคนของชาวลาว ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ประกาศจากเว็บไซด์ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ระบุว่า เสียงแคนของชาวลาวเป็นเครื่องดนตรีแบบเป่า ทำขึ้นจากการประกอบขลุ่ยหลายเลา ทำขึ้นจากไม้ไผ่ที่มีความยาวแตกต่างกันเพื่อสร้างเสียงที่แตกต่างกันผู้เล่นจะต้องเป่าลมเข้าไปข้างในเพื่อสร้างเสียงดนตรีขึ้น

เพลงที่บรรเลงจากแคนเป็นที่นิยมกันอย่างมากในทุกภูมิภาคของประเทศลาว และนิยมนำไปเล่นตามหมู่บ้านที่มีเทศกาลต่างๆ ในหลายชุมชนท้องถิ่น สมาคมและกลุ่มต่างๆ ได้ริเริ่มการสนับสนุนการศึกษาทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ในปี 2548 ได้มีการก่อตั้งสมาคมศิลปะแคนขึ้น และมีงานเทศกาลอีกหลายงานที่ถูกจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนศิลปะแคน โดยครอบครัวถือเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดศิลปะและคนเป่าให้คงอยู่


ที่มา : มติชนออนไลน์ ลาวเฮ! ยูเนสโก ขึ้นทะเบียน “เสียงแคน” เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้