วธ.จัดงานวันศิลปินแห่งชาติ ระหว่าง ๒๔ กุมภาพันธ์ – ๙ มีนาคม ๒๕๖๗

กระทรวงวัฒนธรรม วธ. ศิลปินแห่งชาติ ธงไชย แมคอินไต

เสริมศักดิ์เชิดชูศิลปินแห่งชาติ วธ. จัดงานวันศิลปินแห่งชาติ น้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระปฐมบรมศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เชิญประชาชนศิลปินรุ่นใหม่เข้าชมนิทรรศการประวัติและผลงาน ๑๒ ศิลปินแห่งชาติ ระหว่าง ๒๔ กุมภาพันธ์๙ มีนาคม ๒๕๖๗ นี้ ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับ และเปิดนิทรรศการแสดงประวัติ ผลงานของศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๕ เนื่องในวันศิลปินแห่งชาติ โดยมี นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายสถาพร เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ศิลปินแห่งชาติ ทั้ง ๓ สาขา คณะผู้บริหาร สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีฯ พร้อมชมนิทรรศการ ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

จากนั้น เวลา ๑๑.๓๐ น. ประธานพิธี คณะผู้บริหาร ศิลปินแห่งชาติ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดี ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย พร้อมรับชมการแสดงของศิลปินแห่งชาติ จำนวน ๕ ชุด ได้แก่ การแสดงทางวัฒนธรรม โดยคณะการแสดงของ นางนพรัตน์ศุภาการ หวังในธรรม (ละครดึกดำบรรพ์ เรื่อง อิเหนา ตอนไหว้พระ ละครดึกดำบรรพ์ เรื่อง จันทกินรี และ ระบำมยุราภิรมย์) การแสดงบรรเลงขับร้องเพลงไทยเดิม โดยคณะการแสดงของ นายสมชาย ทับพร การแสดงหมอลำชุดออนซอนศิลป์ ลำแคนแดนอีสานโดยคณะการแสดงของ นางราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร การแสดงละครร่วมสมัยผสมลิเก เรื่องข้าชื่อดอนกิโฆเต้โดยคณะการแสดงของ นายประดิษฐ ประสาททอง และการแสดงออเคสตร้า โดย นายสมเถา สุจริตกุลและวงสยาม ซินโฟนิเอตต้า

โอกาสนี้ รมว.วธ. ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เข้าชมนิทรรศการเผยแพร่ประวัติและผลงานศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐๑๖.๓๐ น. เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์