ทำประกันรถยนต์ชั้น 1 เคลมรถยางแตกได้ไหม?

อีกคำถามของการ ทำประกันรถยนต์ชั้น 1 การเคลมรถยางแตกสามารถทำได้ไหม? กรณีไหนที่ประกันยินดีที่จะรับผิดชอบ เงื่อนไขของบริษัทประกันคืออะไรบ้าง อยากเคลมรถอย่างแตกต้องดำเนินการอย่างไร มาหาคำตอบได้ในบทความนี้

รถยางแตก เคลมประกันได้ไหม

รถยางแตก สามารถเคลมประกันได้แต่ต้องเป็นกรณีที่เกิดอุบัติเหตุเท่านั้น เช่น กรณีกรณีขับรถตกหลุมแล้วยางเกิดแตกโดยตัวยางไม่มีการเสื่อมสภาพ  โดยบริษัทประกันจะรับผิดชอบค่าเสียหายเพียง 50% ของราคายางเท่านั้น เพราะมีเรื่องของค่าเสื่อมเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยยางรถยนต์นั้น ถือเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเสื่อมได้เอง ถ้าหากในกรณีที่คุณพึ่งออกรถใหม่ให้นำหลักฐานการเปลี่ยนยาง มาพิจารณาเคลมตามความเป็นจริง และไม่คุ้มครองกรณีที่ขับเหยียบตะปูหรือยางระเบิดอันเกิดจากยางที่เสื่อมสภาพ

อุบัติเหตุที่สามารถเคลมยางรถยนต์

อย่างที่บอกไปแล้วว่าบริษัทประกันจะให้เบิกเคลมในกรณียางแตกที่เกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้น โดยที่อุบัติเหตุเหล่านั้นคือ

1. อุบัติเหตุทั่วไป

คืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ทั่วไปบนท้องถนน ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีคู่กรณี เช่น ยางรถแตก ยางระเบิด จากอุบัติเหตุต่าง ๆ เช่น ขับรถตกหลุม ยางรถเบียดฟุตบาท หรือรถชนรถ สามารถเคลมประกันได้ แต่ก็จะขึ้นอยู่กับการตรวจสอบของบริษัทประกันด้วยว่าจะเคลมได้หรือไม่

2. กรณีถูกกลั่นแกล้ง

ถ้ายางรถยนต์เสียหายจากการกลั่นแกล้ง หรือมีผู้ไม่หวังดีประสงค์จะทำร้าย จะเรียกว่า การคุ้มครองอย่างมีเงื่อนไข กรณีนี้จะเคลมประกันได้ โดยจะให้ความคุ้มครองตามสภาพเดิมของยางรถยนต์

ประกันชั้นอื่นเคลมยางรถยนต์ได้ไหม

ประกันรถชั้นอื่น ๆ ไม่ได้รับความคุ้มครองเท่ากับประกันชั้น 1 แต่ก็ยังมีประกันชั้นบางชั้นที่ให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้ และมีแผนที่ไม่คุ้มครองเรื่องยางด้วย คือ

  • ประกันชั้น 1: เคลมประกันได้ ในกรณียางแตกจากอุบัติเหตุ
  • ประกันชั้น 2+ และ 3+: เคลมประกันได้ ในกรณีความเสียหายเกิดจากรถชนรถเท่านั้น
  • ประกันชั้น 2 และ 3: เคลมยางรถยนต์ไม่ได้

สรุปบทความ

รถยางแตกสามารถเคลมได้ในกรณีที่เป็นประกันชั้น 1 โดยที่บริษัทประกันจะเคลมได้ 50% เพราะต้องประเมินจากสภาพยางเก่าด้วย เงื่อนไขของการเคลมคือเป็นการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่ได้เกิดจากการเสื่อมอายุของยาง ไม่ใช่การใช้บรรทุกของที่หนักเกินไป หรือไม่ได้เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยประมาท นอกจากนี้ยังคุ้มครองกรณียางแตกเพราะการถูกกลั่นแกล้งจากผู้อื่นอีกด้วย