น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ “สมเด็จย่า”

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จย่า

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ “สมเด็จย่า” พร้อมชมนิทรรศการ “คิดถึง…สมเด็จย่า ครั้งที่ 26” ระหว่างวันที่ 13-19 ตุลาคม 2566 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ “สมเด็จย่า” ในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี  บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือสยามพิวรรธน์กรุ๊ป ร่วมกับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ “สมเด็จย่า” ที่ทรงมีต่อพสกนิกรเสมอมา ได้จัดทำนิทรรศการ “คิดถึง…สมเด็จย่า ครั้งที่ 26” ระหว่างวันที่ 13-19 ตุลาคม 2566 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม   

นิทรรศการ “คิดถึง…สมเด็จย่า ครั้งที่ 26” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “แรงบันดาลใจ” เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน และส่งต่อแรงบันดาลใจในการน้อมนำคำสอนของสมเด็จย่า มาเป็นหลักคิดในการดำเนินชีวิต โดยแบ่งเป็น 4 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 “แม่เล่าให้ฟัง” ถ่ายทอดพระราชประวัติของสมเด็จย่าจากหนังสือ “แม่เล่าให้ฟัง” และสายสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว “มหิดล” โซนที่ 2  “แม่ของลูกๆ” นำเสนอพระราชจริยวัตรอันเรียบง่ายในการเลี้ยงดู อบรม ดูแล พระโอรสธิดาทั้ง 3 พระองค์ ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ทั้งในต่างประเทศและในประเทศ รวมไปถึงการช่วยทรงงานเมื่อประทับอยู่ในเมืองไทย โซนที่ 3  “สานต่องานของ แม่” โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงสานต่อพระราชปณิธาน ทรงงานในมูลนิธิต่างๆ และโซนที่ 4 คือ “บุคคลสำคัญของโลก” ทั้งสมเด็จย่า และสมเด็จกรมหลวงฯ ทรงได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกจากยูเนสโก

นอกเหนือจากนิทรรศการแล้ว ภายในงานยังมีผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง อาทิ คาเฟ่ ดอยตุง สินค้าหัตถกรรม และสินค้าเกษตร จากร้านดอยตุงไลฟ์สไตล์ รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารจากครัวตำหนัก พร้อมกันนี้ยังจำหน่ายหนังสือ พระนิพนธ์แม่เล่าให้ฟัง, เจ้านายเล็ก ๆ ยุวกษัตริย์ แสงหนึ่งคือรุ้งงาม และนิทานสำหรับเด็ก ภายในงานยังมีนิทรรศการของมูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่นำเสนอเรื่องราวของเทคโนโนโลยีที่มูลนิธิฯ นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการต้านภัยมะเร็งเต้านม  โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-19 ตุลาคม 2566 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1333 หรือ Facebook : ICONSIAM