เศรษฐกิจหมุนเวียน สังคมแห่งการรีไซเคิล & อัพไซเคิล บนเวที SX2023

แนวคิดด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ถูกออกแบบมาเพื่อให้ชีวิตใหม่แก่วัสดุต่างๆ ในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) แทนการทิ้งให้กลายเป็นขยะเมื่อสิ้นสุดการบริโภค เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การหมุนเวียนเป็นวงจรต่อเนื่องโดยไม่มีของเสียตลอดทั้งกระบวนการของสินค้าและบริการ แนวคิดดังกล่าวมีความสำคัญต่อนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทเอกชนและรัฐบาลทั่วโลก และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2568 (ASEAN Community Vision 2025) ที่สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ

นายธัชวัช เตชะมงคลจิต ผู้บริหารสูงสุดบริษัท Royce Universal จำกัด กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบ Recycle มาเป็นเวลานาน กล่าวในงาน Sustainability Expo 2023 มหกรรมความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดใน Asean

“กลุ่มบริษัทเราให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการกระบวนการใช้งานพลาสติกที่ผ่านการใช้งานมาจาก Consumer เพื่อกลับเข้าสู่วงจรการใช้งานอีกครั้ง และอีกทั้งยังสามารถ “Recycle” และในปีนี้เราได้ออกแบบระบบที่เรียกว่า “Roycycling” คือการรีไซเคิลวัสดุที่ใช้แล้ว มุ่งเน้นให้เกิดกิจกรรมระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยลดวงจรการนำกลับมาใช้ซ้ำให้ได้ขั้นตอนน้อยที่สุด

ในงาน SX 2023 นี้ ทุกคนคงเห็นแล้วว่ามีวัสดุตกแต่งในงานมากมาย คำถามคือเราจะเอามันไปไว้ที่ไหนหลังจากจบงานนี้ ผมคิดว่าคงใช้เวลาอีกนานที่สิ่งเหล่านี้จะเข้าสู่ Recycling Loop  บางส่วนคงถูกนำไปเก็บไว้อีกนาน บางส่วนคงถูกฝังกลบ แต่ด้วย “Roycycling” System เรามีระบบที่ทันสมัย เรามีผลิตภัณฑ์อีกมากมาย และนำกลับมาใช้เป็น Display ได้ใหม่อีกครั้งอย่างรวดเร็ว นี่คือกระบวนการที่โดดเด่นอย่างยิ่งของ Roycycling โดยเรามีแพลนที่จะนำมาจัดแสดงให้ทุกคนได้เห็นและเข้าใจกันเป็นภาพกันอย่างชัดเจนในปีหน้าอย่างแน่นอน

Royce Universal จึงเห็นค่าทุกสิ่งที่เราใช้ไปเปรียบเสมือนทรัพยากรอันมีคุณค่า เพื่อที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด” คุณธัชวัช ผู้บริหาร Royce Universal จำกัดกล่าว

คุณธนะชาติ เหล่าศิริพงศ์ ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ธุรกิจไบโอพลาสติค บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร เล่าถึงการนำแป้งมันสำปะหลัง และโพลิเมอร์มาผลิตเป็นฟิล์มคลุมดินชีวภาพ (Bio Mulch Film) รูปแบบใหม่ที่ย่อยสลายได้ มาช่วยแก้ปัญหาดินเสื่อมโทรม เพื่อให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรแบบยั่งยืน และลดการใช้สารเคมี โดยทดลองใช้กับการปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ภาคอีสาน ที่ได้ชื่อว่ามีสภาพดินอยู่ในระดับที่แย่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งค่าอินทรียวัตถุในดินเกือบเป็นศูนย์

“หลังทดลองใช้ เราพบว่าฟิล์มคลุมดินชีวภาพช่วยกักเก็บความชื้น และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้ประมาณ 50% ช่วยฟื้นชีวิตให้ดินได้เป็นอย่างดี เราใช้ธรรมชาติมาช่วยปรับปรุงธรรมชาติ การใช้ฟิล์มคลุมดินชีวภาพที่สามารถย่อยสลายลงดินได้ ทำให้เราสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการปลูกมันสำปะหลัง และช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในดิน เราอยากแชร์เทคโนโลยีนี้ให้เวียดนาม กัมพูชา และลาว ทั้งโรงงานมันสำปะหลังและโรงงานผลิตแอลกอฮอล์จากมันสำปะหลังก็ใช้วัตถุดิบเดียวกัน เราอยากเสนอโซลูชั่นนี้เพื่อให้ทุกฝ่ายในห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) ของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังได้ประโยชน์ เกษตรกรจะได้มีกำไรเพิ่มขึ้นจากผลผลิตที่ดีขึ้น และใช้ประโยชน์ของเสียจากการเกษตรและวัสดุพลอยได้ (By-product) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน” นายธนะชาติ สรุป

นายไร่ วัน หมัย อธิบดีกรมทรัพยากรธรรมชาติและเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เล่าถึงสถานการณ์เกี่ยวกับการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนว่า ปัจจุบันรัฐบาลกำลังศึกษาว่าบริษัทในเวียดนามต้องการความช่วยเหลือหรือมีปัญหาใดบ้าง เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ธุรกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียน และจะจัดให้มีการประชุมหารือระหว่างภาครัฐกับเอกชนในเร็วๆ นี้

เราทำงานร่วมกับสมาคมธุรกิจเกษตร อี-คอมเมิร์ซ และเครื่องดื่ม มีหลายบริษัทเสนอแนวคิดและนโยบายด้านรีไซเคิลและอัพไซเคิล อย่างไรก็ตาม จำนวนบริษัทที่มีนโยบายเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนในเวียดนามยังมีน้อยมาก     

“หน่วยงานต่างๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ต้องระบุให้ชัดว่าอะไรคือโมเดลที่จะเกิดผลในทางปฏิบัติได้มากขึ้น และจะส่งเสริม อธิบายเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนในทางปฏิบัติกันอย่างไร เป็นหน้าที่ของผมด้วยที่จะต้องหารือกับบริษัทต่างๆ ให้มากขึ้น เพื่อเข้าใจถึงปัญหาและศักยภาพของพวกเขา และพัฒนากฎระเบียบที่เหมาะสมต่อการเปลี่ยนผ่านต่อไป” นายไร่ กล่าว

“การเงินสีเขียว (Green Finance) กำลังนำโอกาสที่ดีมาให้ทั้งเวียดนามและบริษัทในกลุ่มอาเซียน และปัจจุบันเวียดนามกำลังพัฒนาการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Green Taxonomy)”  นายไร่ กล่าวสรุป

มาร่วมเปลี่ยนโลก เพื่อสมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่า Good Balance, Better World ภายใต้มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน SUSTAINABILITY EXPO 2023 (SX2023) ตั้งแต่วันนี้ถึง 8 ตุลาคม  2566 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น G และ LG งานนี้เข้าชมฟรี!