ประกาศแล้ว! สุดยอดหนังสือดีเด่น “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 20

ประกาศผลรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 20 ได้ผลงานชนะเลิศครบ 6 ประเภทหลัก กวีนิพนธ์เราอยู่บนดาวดวงเดียวกันไหมของนิตา  มาศิรินวนิยายหมาป่ากลางมหาสมุทรของประชาคม ลุนาชัยรวมเรื่องสั้นสู่อนาคตกาลของอุเทน พรมแดงการ์ตูนควันหลง และ หมอกขาวของมนัสวี โรจนพรรณสารคดีกุหลาบเปอร์เชียในแดนสยามของกุสุมา รักษมณีขณะที่เหมือนหั่นหัวหอมของสองขาชนะเลิศวรรณกรรมสำหรับเยาวชน

นายประสิทธิ์ ฉกาจธรรม รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร เซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ และเลขานุการคณะกรรมการกิตติมศักดิ์โครงการเซเว่นบุ๊คอวอร์ด เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 20 ปีของการดำเนินโครงการประกวดหนังสือ ดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ได้คัดสรรหนังสือดีมีคุณภาพทั้ง 7 ประเภทสู่สังคม ประกอบด้วย กวีนิพนธ์ การ์ตูน นวนิยาย รวมเรื่องสั้น วรรณกรรมสำหรับเยาวชน สารคดี และรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อยกย่องเชิดชูนักเขียนคุณภาพ สนับสนุนผลงานที่มีเนื้อหาจรรโลงสังคม มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ รวมถึงส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาตนเองด้านการอ่าน ในปีนี้มีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้นจำนวน 20 รางวัล รางวัลยกย่องการสืบสานวรรณศิลป์ท้องถิ่น 1 รางวัล  และหนังสือแนะนำ 9 ผลงาน จากผลงานที่เข้าประกวดทั้งสิ้น 216 ผลงาน โดยในปีนี้เป็นที่น่ายินดีที่คณะกรรมการได้พิจารณาให้รางวัลผลงานได้รับรางวัลชนะเลิศครบทั้ง 6 ประเภทหลัก คือ กวีนิพนธ์ การ์ตูน นวนิยาย รวมเรื่องสั้น วรรณกรรมสำหรับเยาวชน และสารคดี

ทั้งนี้ ผลการตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566 มีดังนี้ ประเภทกวีนิพนธ์ ชนะเลิศเราอยู่บนดาวดวงเดียวกันไหมของนิตา  มาศิริรองชนะเลิศอันดับ 1 “ดินแดนบันไดงูของวิสุทธิ์ ขาวเนียมรองชนะเลิศอันดับ 2 “มิปรารถนาเป็นอื่นของกวิสรา ม่วงงามและรางวัลยกย่องการสืบสานวรรณศิลป์ท้องถิ่นการเวกครวญของพันดา  ธรรมดาและหนังสือแนะนำซ้อนซับกับโลกทึมเศร้าของบัญชา อ่อนดี

ประเภทการ์ตูน ชนะเลิศควันหลง และ หมอกขาวของมนัสวี โรจนพรรณรองชนะเลิศอันดับ 1 “10 THINGS I HATE ABOUT MAOHAI บ้านนี้หมาไม่เห่าของพลอยจะเพลิน เผ่าพันเลิดและรองชนะเลิศอันดับ 2 “My playlist KANIS x Whal&Dolph” ของ “KANIS”

ประเภทนวนิยาย ชนะเลิศหมาป่ากลางมหาสมุทรของประชาคม ลุนาชัยรองชนะเลิศอันดับ 1 “หนึ่งนับวันนิรันดรของกิตติศักดิ์ คงคาและรองชนะเลิศอันดับ 2 “Z Diary” ของพัณณิดา ภูมิวัฒน์

ประเภทรวมเรื่องสั้น ชนะเลิศสู่อนาคตกาลของอุเทน พรมแดงรองชนะเลิศอันดับ 1 “เรายังยิ้มได้ ดอกไม้ยังแย้มบานของอุเทน พรมแดงและรองชนะเลิศอันดับ 2 “ทัศนียภาพที่เคลื่อนไหลของนรเศรษฐ์ ทับทิมทอง

ประเภทวรรณกรรมสำหรับเยาวชน รางวัลชนะเลิศเหมือนหั่นหัวหอมของสองขารองชนะเลิศอันดับ 1 “เจ้าปลาสายรุ้งของวรรณมันตารองชนะเลิศอันดับ 2 “โคโค่กับนกฟีนิกซ์ที่หายไปของวงเวลาและหนังสือแนะนำจำนวน 3 ผลงาน ได้แก่คลองที่แสงดาวเต็มฝั่งของภาณุมาศ ภูมิภาวร”, “ญิฮาดในรัฐอิสลามของสามารถ ทองเฝือและมหัศจรรย์ พรรณพฤกษ์ (อยู่วังสระปทุม 3)” ของสุมาลี

ประเภทสารคดี ชนะเลิศกุหลาบเปอร์เชียในแดนสยามของกุสุมา รักษมณีรองชนะเลิศอันดับ 1 “Ultraman เส้นชัยไร้เหตุผลของนิ้วกลมรองชนะเลิศอันดับ 2 “แม่นาก ภาคสมบูรณ์ : MAE NAK CLASSICAL GHOST OF SIAM” ของเอนก นาวิกมูลและหนังสือแนะนำจำนวน 5 ผลงาน ได้แก่ควอนตัม จากแมวพิศวงสู่ควอนตัมคอมพิวเตอร์ของบัญชา ธนบุญสมบัติ”, “ประวัติศาสตร์แมว : A HISTORY OF CATS” ของชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล”, “แม่ ฉัน และอัลไซเมอร์ของชลจร จันทรนาวี”,“ราษฎรปฏิวัติ : ชีวิตและความฝันใฝ่ของคนรุ่นใหม่สมัยคณะราษฎรของณัฐพล  ใจจริงและเล่นแร่แปลภาพ ประวัติศาสตร์สยามจากเบื้องหลังภาพถ่ายของนักรบ มูลมานัส

ขณะที่ รางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดกวีนิพนธ์ ชนะเลิศฤดูฝูงผึ้งป่าอดอยากของณรงค์ชัย แสงอัคคีและรองชนะเลิศอันดับ 1 “คำ | สาร | ภาพของวรพจน์ ทรัพย์เมฆทั้งนี้ รางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดการ์ตูน หมวดนวนิยายขนาดสั้น และหมวดรวมเรื่องสั้นไม่มีผลงานใดสมควรได้รับรางวัล

นายประสิทธิ์ กล่าวต่อว่า รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด เป็นโครงการที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักเขียน และนักอ่านเสมอมา จนสามารถก้าวสู่ปีที่ 20 ด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งส่งเสริมการอ่าน การเขียน และการเรียนรู้  ซึ่งเป็นหนทางของการพัฒนาคน นำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติ สอดคล้องกับนโยบายของ ซีพี ออลล์ ที่มุ่งส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชนอย่างจริงจังต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยผู้ชนะเลิศเซเว่นบุ๊คอวอร์ดทั้ง 6 ประเภท จะได้รับรางวัลเงินสด 100,000 บาท พร้อมโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ส่วนประเภทรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ ผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

ทั้งนี้การพิจารณาตัดสินรางวัลครั้งที่ 20 นี้ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ  อธิการบดีกิตติคุณ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ในฐานะกรรมการกิตติมศักดิ์เป็นประธานในการประชุมรับรองผลการตัดสิน  พร้อมกับมีผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานเขียนระดับชั้นนำของประเทศร่วมคัดเลือกผลงานอย่างเข้มข้นประกอบด้วย นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการตัดสินประเภทกวีนิพนธ์และรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดกวีนิพนธ์, นายศักดา แซ่เอียว ประธานคณะกรรมการตัดสินประเภทการ์ตูนและรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดการ์ตูน, นางชมัยภร บางคมบาง  ประธานคณะกรรมการตัดสินประเภทนวนิยาย, นางนรีภพ จิระโพธิรัตน์ ประธานคณะกรรมการตัดสินประเภทรวมเรื่องสั้น, รศ.สุพรรณี วราทร ประธานคณะกรรมการตัดสินประเภทวรรรณกรรมสำหรับเยาวชน และรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดนวนิยายขนาดสั้นและหมวดรวมเรื่องสั้น และนางสาวอรสม  สุทธิสาคร  ประธานคณะกรรมการตัดสินประเภทสารคดี

สำหรับพิธีมอบโล่และรางวัลต่าง ๆ ในโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ดครั้งที่ 20 ประจำปี 2566 มีกำหนดจัดในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน ศกนี้ ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย กรรมการกิตติมศักดิ์โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด เป็นประธานในพิธี