หลักเมืองกรุงเทพฯ ศูนย์กลางแห่งพระราชอาณาจักร บนแผ่นดินพระจอมเกล้าฯ

ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพฤษภาคม 2567 หลักเมืองกรุงเทพฯ

ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพฤษภาคม 2567 : “หลักเมืองกรุงเทพฯ” ศูนย์กลางแห่งพระราชอาณาจักร บนแผ่นดินพระจอมเกล้าฯ ความ “มูเตลู” ที่มีคำตอบ?

ทำไมกรุงเทพฯ เมืองหลวงเมืองเดียว ถึงมี “หลักเมือง” ถึง 2 ต้น

ต้นหนึ่ง คือ “หลักเมืองกรุงรัตนโกสินทร์” ที่สร้างสมัยรัชกาลที่ 1 เพื่อแสดง “หลักชัย” ของกรุงเทพฯ เมื่อสถาปนาราชธานี

ต้นหนึ่ง คือ “หลักเมืองกรุงเทพฯ” ที่สร้างสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงสร้างเพิ่มอีกต้น เพื่อให้ปกป้อง คุ้มภัย

นอกจากบทบาทหน้าที่ของหลักเมืองฯ ที่เปลี่ยนไป องค์ประกอบ, รูปแบบ, คติความเชื่อของหลักเมืองฯ ต้นที่ 2 เปลี่ยนไปอย่างไร?

อ่านความมูเตลูของ “หลักเมืองกรุงเทพฯ” พบคำตอบที่มีหลักฐานน่าเชื่อถือ ได้ใน “ศิลปวัฒนธรรม” ฉบับพฤษภาคม 2567

พร้อมบทความน่าสนใจอื่นๆ

  • เมื่อรัชกาลที่ 4 ทรงพระราชนิพนธ์ พระราชพงศาวดารรัชกาลของพระองค์เอง
  • ข้อสังเกตุเรื่องที่ตั้ง “ภูกูเวียน” ในตำนานอุรังคธาตุ
  • ศึกเวียงจันทน์ ในวรรณคดีไทย
  • กลอน แล นักกลอน : ภูปัญญาด้านวรรณกรรมไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน

ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพฤษภาคม 2567

  • ราคาฉบับละ 150 บาท
  • ค่าจัดส่ง 40 บาท
  • PRE-ORDER ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 13 พฤษภาคม 2567
  • เริ่มจัดส่งวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

PRE-ORDER ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพฤษภาคม 2567 ได้ที่

สั่งซื้อ ศิลปวัฒนธรรม ฉบับอื่นๆ หรือสมัครสมาชิกราย 3 เดือน, 6 เดือน หรือรายปี ได้ที่